Dünyada kaç kıta var?

Dunyadaki kıtalarKıta sayısı da tıpkı ülke sayısı gibi net olmayan bir konudur. Net bir sayı aradığınızı biliyoruz, fakat işin özünü açıklamak daha doğru olacaktır. Eğer maksadınız daha fazla araştırmak değil ve size lazım olan sadece bir sayıysa hemen söyleyelim, dünyadaki kıta sayısı 7’dir. Bunlar, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Antarktika’dır.

Gerçekte ise dünyadaki kıta sayısı, kıta kelimesinin tanımına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kıta, sularla çevrili büyük kara parçası olarak tanımlandığında Avrupa ve Asya kıta özelliği taşımıyor. Bu durumda Asya ve Avrupa’nın hepsini kapsayan Avrasya’yı kıta olarak gösterebiliriz. Bu fikre göre kıta sayısı 6 olmuş oluyor. Avrasya, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Antarktika. Yeri gelmişken söyleyelim bir çok kaynakta Avustralya kıtası yerine Okyanustaki adaları ve Avustralya’yı da içine alan Okyanusya ismi kullanılmaktadır.

Diğer bir görüşe göre ise, Kuzey ve Güney Amerika tek bir kıtadır ve dünya 6 kıtadan oluşmaktadır. Bunlar, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Amerika ve Antarktika kıtalarıdır. Yine Kuzey ve Güney Amerika ile birlikte Asya ve Avrupa’yı tek kıta olarak kabul eden görüşe göre dünyada 5 kıta mevcuttur, Avrasya, Amerika, Afrika, Avustralya ve Antarktika.

Dört tarafı sularla çevrili büyük kara parçası tanımına kesin olarak uymak gerekirse, dünyanın 4 büyük anakaradan oluştuğu görülür. İşte bu görüşe göre Asya, Avrupa ve Afrika coğrafik olarak birbirine karadan bağlı tek bir kıtadır. Aynı şekilde Kuzey ve Güney Amerika’da birbirine karadan bağlıdır. Ve sonuç olarak bu 4 kıta; Avrafrasya, Amerika, Avustralya ve Antarktika olarak isimlendirilir. Burada ise “büyük” kavramı dikkat çekiyor. Çünkü bu tanıma uyan bazı kara parçaları kıta olarak görülmüyor. Özellikle Grönland’ın büyüklüğü neredeyse Avustralya kıtası kadar olmasına rağmen kıta olarak kabul görmemiştir.

Sonuç olarak, dünyadaki kıta sayısı hakkında bir kabul yapmalıyız. Her ne kadar çeşitli kaynaklarda çeşitli bilgiler yer alsa da, yada örneğin Fransa da okullarda farklı farklı öğretilse de yaygın olan görüş olan 7 kıta’yı kabul edebiliriz.

Bir Cevap Yazın