Cam neden saydamdır?

camCam; kum, kuvars ve soda karışımı doğal bir maddedir. Sanıldığı ve görüldüğü gibi cam katı bir malzeme değildir. Yapısındaki atomların atopik dizilişi nedeniyle yapısı katıdan ziyade sıvıya yakın olup, cam için “ağda kıvamında sıvı bir maddedir” demek en uygun betimleme olmaktadır. Cam için “ağda kıvamında bir sıvıdır” denmesinin sebebi ise, camın, sıvı maddelerde olduğu üzere dış yüzey koşullarına uygun olarak şekil değiştirmiyor, şeklini aynen muhafaza ediyor olmasıdır.

Katı maddelerin ayırt edici özelliği olan kristal ve düzenli atomik yapı camda mevcut değildir. Cam sıvıyı andıran ve iç sınır tanımayan yapısı nedeniyle gelen ışığı olduğu gibi yansıtır. Camın içinden geçen ışıkta bir kırılma söz konusu olmaz. Bu nedenle biz camı saydam bir madde olarak algılarız.

Bir Cevap Yazın