Derslere nasıl çalışılmalıyız?

İnsan hayatının çok önemli bir kısmı eğitim ile geçmektedir. Birçok kişi 3-4 yaşından itibaren anaokuluyla başlayan ve üniversiteyle devam eden oldukça uzun süren bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu süreç içerisinde birçok farklı sınava girmekteyiz. Bu sınavlardan başarı ile çıkmak için verimli ders çalışabilmek gerekiyor.Peki derslere nasıl çalışmalıyız? Bu sorunun cevabını aşağıda açıklamaya çalışarak öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışacağız.hedef
Anne, baba ve öğretmenlerin öğrencilerden beklentisi, onların derslerine çok çalışarak istendik yönde başarılı olmalarıdır. Beklenti çok çalışmak ve başarmak olunca başarısızlığın nedeni sadece yeterince çalışmamak olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı öğrenciden sürekli daha çok çalışması yönünde istekler oluşmaktadır. Oysa asıl önemli olan çalışmaya ayrılan vakit değil, verimli çalışabilmektir.

Öncelikle her çalışma için mutlaka bir amaç belirlenmelidir. Hedef doğru koyulursa başarı oranı artar. Bu amaçları iyi belirleyerek çalışmaya içerisine giren öğrenciler, aşama aşamaya başarıya ulaşacaklardır.
Verimli ders çalışabilmek için planlama olmazsa olmazdır. Aynı gün bir çok derse çalışmanız gerekiyorsa zorluk derecelerine göre ayıracağınız vakti planlamalısınız. Eksiklerinizi tespit ederek tekrarlar yapmalısınız. Ve çalışma sırasını belirlemelisiniz.

Öğrenciler günlük, haftalık ve aylık çalışma planlaır ile ders çalışırlarsa hedeflerine daha kolay ulaşırlar. Örneğin; derslere, hangi günler çalışacaklarını, tekrarları ne zaman yapacaklarını, sınav tarihlerini, hazırlayacakları ödevlerin zamanını, çeşitli nedenlerden dolayı tamamlanmayan ödevleri ne zaman nasıl tamamlayacaklarını, müzik dinleme, televizyon izleme, dinlenme, spor yapma, arkadaşlarıyla yapacağı diğer etkinlikler, sinema ve tiyatroya gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer vereceklerini planlamalıdırlar.
Günlük çalışma çizelgeleri hazırlamalılar ve bu çizelgelerinde; okulda geçen süreler, dinlenme, ders çalışma, eğlenme, kitap okuma ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır. Öğrencilerin duygusal yapıları, bedensel, zihinsel, ilgileri ve yetenekleri bakımından farklı olduklarını göz ardı etmemek gerekir. Bir öğrencinin çok isteyerek çalıştığı ve hemen kavrayabildiği bir dersi bir başka öğrenci çok daha zor kavrayabilir. Kişinin özelliklerine göre zaman ayarlanması yapılmasında fayda vardır.

Bazı etkenler verimi düşürebilir. Bu etkenleri bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Yorgunluk, uykusuzluk, acı, dert, aile içi sorunlar vb etkenler başarıya ulaşmada olumsuz durumlara sebep olabilir.
İnsanların bazen derslere yoğunlaşması dikkat dağınıklı sebebi ile oldukça zor oluyor. Kişinin sevdiği ve ilgi duyduğu bir konuda dikkatini toplaması daha kolaydır. Ancak aksi bir durumda dikkat kendiliğinden yok olur. Bu sebeple önce sevdirilmeli ve ilgi uyandırılmalıdır. Ders çalışma ortamının uygun hale getirilmesi gerekir. Oda sıcaklığının uygun olması ve etrafta dikkat dağıtacak unsurların olmaması ayrıca odadaki ışığın rahat edici olmaması gerekir.

Öğrencilerin derslerde başarıya ulaşmasının en önemli yollarından biri de derslerin işlenmesine aktif olarak katılmaktır. Sürekli aktif olan öğrencide daha kalıcı öğrenme sağlanmış olur. Pasif durumda olan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları oldukça zordur. Öğrencilerin okula gelmeden önce yani evde , o gün işlenecek konuları gözden geçirmeleri anlamalarını kolaylaştıracaktır. Zaten hazırlıklı gelen öğrenci dersle ilgili daha çok soru sorarak kendisini belli eder. Hazırlıksız kelen öğrenci kavrama sorunu yaşar. Bazen kısa kısa notlar tutmak kalıcılık açısından önem taşır. Ve dikkatin sürekli anlatanda olmasını sağlar.
Doğru ve güzle okuyan kişi okuduklarını daha kolay kavrar. Bu yüzden ders çalışırken okumalara dikkat edilmesi gerekir.

Birbirine özellik açısından benze olan dersleri üst üste çalışmamak gerekir.
Yukarıda sadığımız yöntemler sadece ders çalışma yollarından bir kaçını oluşturmaktadır. Kişinin daha çok kendi özelliklerini dikkate alarak ders çalışması daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın