Mareşal Fevzi Çakmak Kimdir?

Fevzi Çakmak 12 Ocak 1876 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1895 yılında teğmen rütbesi harp okulundan mezun olmuştur. 1898 yılında kurmaylığa 1914 yılında ise tümgeneralliğe yükselmiştir. Balkanlar’daki Sırp ve Arnavut çetelere karşı verilen mücadeleye katıldı. Birinci dünya savaşı başladığı yıllarda bu unvanla orduda yerini almıştır. Fevzi Paşa, V. Kolordu Komutanı olarak 6 Ağustos ve 13 Ağustos 1915 tarihindeki muharebelere katılmıştır. Mustafa Kemal Bey’in rahatsızlığı nedeniyle 10 Aralık 1915’te Fevzi Paşa 5. Kolordu Komutanlığı kendisinde kalmak üzere, ek görev olarak Anafartalar Grubu komutan Vekilliğine görevlendirildi. Fevzi Paşa burada büyük başarılar elde etti.1918 yılında korgeneralliğe yükselmiştir. Bu tarihe kadar Diyarbakır ve Filistin’ de çeşitli görevlerde bulunmuştur.mareşal fevzi çakmak

24 Aralık 1918 ile 14 Mayıs 1919 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nin Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulundu. 1. Ordu Müfettişliği, Askeri Şura üyeliği, Ali Rıza Paşa ve Salih Hulusi Paşa hükümetlerinde Harbiye Nazırlığı (Milli Savunma Bakanı) görevlerini ifa etti. Harbiye nazırlığı yani Bugünkü anlamıyla Milli Savunma Bakanlığı görevi sırasında Anadolu başlayan milli kurtuluş hareketine silah ve cephane gönderilmesini kolaylaştırıcı bir tutum içerisinde oldu.Ve bu hareketi kurtuluşun bir öncüsü olarak gördü.

Misakı Milli’nin Son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmesi ile İstanbul itilaf devletleri tarafından işgal edilmesiyle Fevzi Paşa Ankara’ya gitti. Ankara’da Mustafa Kemal Paşa tarafından karşılandı. TBMM’ne Kozan milletvekili olarak girdi. Hükümette Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı. Genel Kurmay Başkanı olarak Büyük Taarruz’un planını hazırladı. Mustafa Kemal ile beraber cephede yer alarak başarıda büyük bir katkı sağladı. Fevzi Çakmak Dumlupınar Meydan Muharebesinin ardından Mareşallik unvanını almıştır.

Fevzi Çakmak askerlik görevini milletvekilliğine tercih ederek milletvekilliğinden istifa etmiştir. 1944 yılında emekli olmuştur. Ancak 1946 yılında siyasete yeniden dönmüş ve Demokrat parti İstanbul milletvekili olmuştur. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar ile fikir ayrılıklar yaşadığı için kısa süre sonra istifa etmiştir. 1948 yılında Osman Bölükbaşı ile beraber hareket ederek Millet Partisi’nin kuruluşunda yer almıştır. 1950 yılında Fevzi Paşa hayat gözlerini yummuştur. Eyüp Sultan’da toprağa verildi. Fransızca, İngilizce, Almanca bilir. Evli 2 çocukludur.

Bir Cevap Yazın