Hazine müsteşarlığı kimdir?

Evvelden maliye bakanlığına bağlı olan, daha sonra bu birimden ayrılıp başbakanlığa bağlı olarak görev yapan hazine müsteşarlığının hazine-müstaşarlığıçok önemli görevleri vardır.

4059 numaralı kanunda hazine müsteşarlığı şöyle tanımlanır; “ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke kuruluşlarından borç ve hibe alınıp verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmektir.”

Yine 4059 sayılı kanun ile hazine müsteşarlığı ve dış ticaret müsteşarlığı iki farklı müsteşarlık haline gelmiştir. Ülkemizin hazine politikaları ve işlemleri hazine müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.

Hazine müsteşarlığı, başbakana bağlı olarak görev yapmaktadır. Başbakan ancak bir devlet bakanı aracılığı ile müsteşarlıkların yönetimi ve denetimi ile ilgili yetkilerini kullanabilir. Müsteşarlıklar, merkez, taşra, yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlardan oluşmuştur.

Hazine müsteşarlığının denetim birimleri; hazine kontrolörleri kurulu başkanlığı ve sigorta denetleme kurulu başkanlığıdır.

Ana hizmet birimleri arasında; kamu finansmanı genel müdürlüğü, kamu iktisadi teşebbüsleri genel müdürlüğü, dış ekonomik ilişkiler genel müdürlüğü, banka ve kambiyo genel müdürlüğü, sigorta genel müdürlüğü, yabancı sermaye genel müdürlüğü, teşvik ve uygulama genel müdürlüğü, ekonomik araştırmalar genel müdürlüğü vardır.

Danışma birimleri, hukuk müşavirliğinden oluşur.

Yardımcı birimler arasında, personel dairesi başkanlığı, idari ve mali işler dairesi başkanlığı, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği ve savunma uzmanlığı birimleri vardır.

Bağlı kuruluşlar ise, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğüdür.

Bir Cevap Yazın