Çocuklarda ruh sağlığının önemi nedir?

cocuk ruhsal

Çocuklarda ruh sağlığı çok önemlidir. Çünkü ruh sağlığı, çocuğun maddi ve manevi hayatını, kişiliğini, duygusal durumunu, psikolojik yapısını, toplumla ve çevresi ile olan ilişkilerini büyük bir oranda etkilemektedir. Çocuk yaşta geçirdiği herhangi bir ruhsal problem ister istemez ileriki hayatına da aksetmektedir.

Yapılan araştırmalar neticesinde çocuğun kişiliğinin temeli 0-6 yaşları arasında oluşmaktadır. Çocuk bu yaşlar arasında gördüğü ve işittiği her şeyi fotokopi gibi çeker. Bu yaşlar arasında aldığı her şeyi olumlu yada olumsuz olsun hafızasına kaydeder. Hafızasına kaydettiği şeyler bir daha silinmez. Çocuk yaşta alınan bu şeyler hiçbir zaman hafızasından silinmeyip bilinçaltına yerleştiğini ifade etmek manasında ‘’taşa yazılmış’’ şeklinde eskiden dedelerimiz söylemişlerdir.

Çocuk 6 yaşından itibaren ruhsal yapısını tamamladığı belirlenmiştir. Buna göre aile bireylerin ve özellikle anne ve babanın, çocuğun kendi başına bir fert olduğu bilincinde olmaları gerekmektedir. Çocuğun kişiliğini kazanabilmesi ve psikolojik durumunun iyi olabilmesi için 0-6 yaşları arasında konuşmalarında, hal ve hareketlerinde çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın