Çocuklarda halsizlik neden olur?

çocuklarÇocuklarda görülen halsizlik etkisi çok sayıda soruna bağlı olarak görülebilen bir hastalık belirtisidir. Halsizlik belirtisi üst solunum yolu enfeksiyonlarından, farklı metabolik hastalıklardan, lösemiden, demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlıktan, bağırsak parazitlerinden ya da yiyeceklerden kaynaklanan sorunlardan meydana gelebilir.  Çocuklarda etkili olan halsizlik tek başına değerlendirmemesi gereken bir sorundur. Bu sorunun altında yatan hastalığın mutlaka belirlenmesi gerekir.

Çocuklarda bağırsak parazitlerinden kaynaklanan halsizlik

Bağırsak parazitlerinin bulaşması genellikle ağız yoluyla olur. İyi yıkanmamış eller, tırnakların düzgün kesilmemesi, yiyeceklerin iyi pişirilmemesi ve iyi yıkanmaması, suların kirli olması, ortak kullanıma açık eşyalar, okul ve yuvalarda hijyen koşulları gibi etkenler bulaşma sebebidir. Bu nedenle çocuklara yaşlarına uygun olacak şekilde genel hijyen ve temizlik kurallarının öğretilmesi gerekir. Bağırsak parazitleri tedavi edilmediği takdirde halsizliğin yanında, kansızlık, beslenmede olan bozukluktan gelişme geriliği, bağışıklık sisteminin bozulması yüzünden enfeksiyonlar meydana gelir. Bu yüzden tedavi zaman geçirmeden başlamalı, evde olan aile fertleri de bu tedavinin içinde yer almalı.

Çocuklarda lösemiden kaynaklanan halsizlik

Çocukların yaşamlarında hava kirliliği, kimyasal maddeler ve teknolojiyle erken yaşlarında tanışma gibi etkiler yüzünden, küçük yaşlarında bile kanserin etkisine girebilir. Çocukluk çağında en yaygın kanser türlerinin içinde lösemi vardır. Hastalığın tedavi edilebilmesi için, erken dönemde teşhis edilebilmesi son derece önemlidir. Farklı türleri olmasına rağmen, lösemi sinsi ilerleyici bir özelliğe sahip olan bir kanserdir. Çocuklarda sıkça tekrarlayan enfeksiyonlar, cildin soluk olması, halsizlik, yorgunluk ve demir eksikliğine bağlı anemi gibi bazı belirtilerin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ailelere önemli görevler düşer. Bu sebeple çocuklarda olan halsizlik gibi belirtilerin mutlaka araştırılması gerekmektedir. Halsizlik belirtisine eşlik eden ateş, karında ağrı, kemik ağrısı, kilo kaybı gibi etkiler olursa, çocuklara kan testleri ve hemogram yaptırılmalıdır. Bunlar ihmal edildiğinde, hastalığın tedavisine geç kalınabilir. İlk başta demir eksikliği anemisi olarak değerlendirilmiş, fakat lösemi olan çocukların sayısı daha fazla artmaktadır. Çocukları bu hastalıktan korumak için, teknolojiyle daha geç yaşlarda tanıştırılması gerekmektedir. Yani bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazlardan mümkün olduğu kadar uzak tutulmalıdır. Doğal olmayan gıdaları tüketmemeleri gerekir. Bebekler anne sütüyle beslenmeli, çocuklarda dengeli beslenme düzenine önem verilmelidir.

Çocuklarda kansızlıktan kaynaklanan halsizlik

Kansızlık değişik etkenlerden dolayı yaşanabilir. Fakat çocuklarda en çok görülen kansızlık nedeni demir eksikliğidir. Oluşan anemi vakalarının % 90 kadarı demir eksikliğinden kaynaklanır. Bu tür kansızlığın önlenebilmesi, bundan korunmak ve tedavi etmek daha kolaydır. Kan hücresinde olan demir, oksijenin vücuda dağılmasını sağlamaktadır. Demirin kanda eksik olması durumunda, kan hücresi yapılamaz ve oksijen taşıma kapasitesinde düşüş olur. Çocuklarda oluşan halsizliğin bir nedeni de demir eksikliğinden olan anemi olabilir. Okul öncesinde ve okul çağında olan çocuklarda demir eksikliği çok sık görülür. Halsizlikle beraber, sürekli yorgunluk, konsantrasyon azlığı, dikkat dağılması, iş gücünde düşüş, soluk cilt, tırnaklarda kolay kırılma, ağızda sıkça çıkan yaralar gibi belirtiler olursa, aileler çocuklarda kansızlığın tetkiki için harekete geçmelidir. Doktora götürülerek, çocukların gerekli tetkikleri yapılmalıdır. Çocukların bu olumsuz etkilerden korunması için, beslenmesine özen gösterilmeli, çay gibi kansızlık yapabilecek içeceklerden uzak kalmasına çalışılmalıdır.

Bir Cevap Yazın