Çifte Minareli Medrese nerededir?

cifte minareÇifte Minareli Medrese olarak tanınan iki ayrı yapı vardır. Bu yapıların bir tanesi Sivas ilimizdedir, diğeri ve en bilineni ise Erzurum ilimizdedir.

Kısaca “Çifte Minare” adı ile Erzurum’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese, “Hatuniye Medresesi” olarak da bilinmektedir. “Hatuniye Medresesi” ismi, bu medresenin Alaaddin Keykubat’ın kızı olan Hüdavent Hatun tarafından yaptırıldığı yönündeki bilgi nedeniyledir. Seçuklular döneminden günümüze kadar gelmiş olan bu önemli tarihi yapı, açık avlulu bir medrese olup, her biri 26 metre uzunluğunda olan, çinilerle kaplanmış iki adet minareye sahip olduğundan bu isimle anılmaktadır. Binanın kümbeti Erzurum ilimizde bulunan tüm kümbetlerin en büyük olanıdır.

Çifte Minareli Medrese’nin bir kitabesi bulunmamaktadır ve bu nedenle de kesin olarak yapım tarihi bilinememektedir. Medresenin yapımına 1285 yılında başlandığı, 1291 yılında da tamamlandığı tahmin edilmektedir. Geniş ve açık bir avlusu olan ( avlunun ölçüleri 26*10 metredir) medresenin bir camisi, dört eyvanı ve otuz yedi adet odası bulunmaktadır. Odaların 19 adedi zemin katta, diğer 18 adedi ise birinci katta bulunmaktadır.

Çifte Minareli Medrese’nin en önemli kısımlarından biri “Taç kapı”dır. Taç kapı iki minare arasında kalan gösterişli bir kapıdır. Üzerinde farklı yönlere bakan dört adet pano bulunmaktadır. Bu panoların içinde bulunan hayat ağacı (palmiye), iki başlı kartal ve iki ejder figürleri Taç Kapı’nın görkemini artırmaktadır. Medresenin geniş kümbeti iki katlıdır. Oniki köşeye sahip bir gövdesi bulunan kümbetin iç malzemesi mermerdir. Oyma süslemelerle kaplı olan kümbetin bu süslemeleri genelde bitkisel desenlerden ibarettir.

Çok eski bir tarihi yapı olan Çifte Minareli Medrese Osmanlı Padişahı IV. Murat döneminde tadile ettirilmiştir. Hem doğal olaylardan (deprem,vs.), hem de Ruslar’ın Erzurum işgal ettiği dönemlerdeki yağmalardan ötürü önemli oranda tahribata maruz kalan yapıda, özellikle kümbetin üst katındaki tahribat inanılmaz boyutlara varmıştır. Çifte Minareli Medrese 2011 yılında devlet eliyle restorasyon kapsamına alınmış, 2012 yılında da tamamlanmıştır.

Bir Cevap Yazın