Cevşen nedir?

cevşen

Cevşen, kelime manası olarak savaş elbisesi, düşmana karşı korunmak için kullanılan zırh manasına gelmekle, farsça kökenli bir kelimedir. Tarihi kaynaklarda Peygamber Efendimize (SAV) isnad edilen bu muazzam duanın 2 farklı şekilde bulunduğu rivayet edilmiştir. Bunlar Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i sağir olmak üzere 2 farklı dua olduğu belirtilmektedir. Toplum içinde cevşen denilince 1001 ismi ilahiyi tarif ve tavsif ederek okunan cevşen-i kebir akla gelmekte ve daha meşhurdur. Cevşenin tarihçesine baktığımız zaman ta günümüze kadar gelmesi rivayetlerde ehl-i beyt imamlarından Musa el-Kazım,Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynelabidin, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali (RA) dan yolu ile Hz. Peygamber Efendimize isnat edilmektedir. Buna binaen cevşenin aslı vahiy olduğunu göstermektedir.

Rivayetlerde bin hasiyeti bulunan bu mazzam Cevşenü’l Kebir duası, uhut harbi sırasında Peygamber Efendimize, vahiy meleği olan Cebrail (AS) getirmiş ve efendimize hitaben ‘’üzerindeki zırhı çıkar bu duayı oku ve bu duayı üzerinde taşı. Çünkü bu duayı okursan seni maddi bir biçimde koruyan zırhtan daha büyük tesiri vardır’’ demiştir. Hazreti Muhammed (ASM) Cebrail’e (AS) dönerek sorar: ‘’bu dua sadece bana mı mahsus yoksa ümmetime de şamil bir dua mıdır?’’ sorusuna Cebrail Aleyhisselam cevaben, bu dua Cenabı Hakkın hem sana hemde ümmetine bir hediyesi olduğunu müjdeler.  Ver konuşmasına devam ederek bu duanın sevabını Allah’tan başka kimsenin takdir edemeyeceğini söyler.

Cevşen duası toplam olarak 100 bölüm olarak adlandırılan yani ukdeden oluşmaktadır.  Her ukde de 10 parça durmaktadır. Bazı ukdelerde 9, bazılarında ise 11 parça bulunmaktadır. Bu ukdelerde Cenabı Hak isim ve sıfatları ile tavsif edilerek dua edilmektedir. Bölümleri birbirinden ayıran ve her bölümün sonunda yer alan bir dua bulunmaktadır. Bu duanın manası, Allah’ın acizden, şirkten ve kusurdan münezzeh olan Allah’ım cehennem ateşinden ve gazabından sana sığınırım duası söylemektedir. Cevşen duası baştan sona Cenab-ı Hakkın 1001 ismi ile yapılan muazzam bir duadır. Cevşen duası 1001 hasiyeti bulunmakta beraber, Cenab-ı Hakkı bu derece isim ve sıfatları ile beraber tavsif eden ikinci bir dua olmamasıdır. Bundan dolayı toplumumuzda hem okunması hemde boyuna takılarak üzerinde taşınması insanı birçok kaza ve beladan koruyacağı inancı taşındığı için belli bir mahfaza içinde konulmaktadır.

Bir Cevap Yazın