Özel Eğitim nedir?

Çevremize baktığımızda bazı çocukların diğerlerinden daha farklı olduğunu görürüz. Bu çocuklar ilk bakışta kendilerini belli ederler. Bazı çocuklar etrafında olup bitenlerle hiç ilgilenmezken bazılarıysa sürekli ağlayıp her şey onların istediği gibi olsun isterler, onları sakinleştirmek ya da istenilen davranışı diğer çocuklar gibi yapmasını beklemek imkansız denecek kadar azdır. İşte bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onlar için özel olarak yetiştirilmiş öğretici, personel; özel olarak hazırlanmış eğitim programı ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri eğitim ortamıyla verilen eğitime özel eğitim denir. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “özel eğitim” denir.özel eğitim nedir

Özellikle anne ve babaların çocuklarının küçük yaştayken hareketlerini ve davranışlarını incelemesi çevreyle olan etkileşime dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer çocuğun özel eğitime olan gereksinimi küçük yaşlarda fark edilirse çocuğa verilecek özel eğitimle çocuğun kendi yaşamını sürdürebileceği davranışları edinebilme olasılığı daha da yükselecektir.

Ailelerin çocuklarını incelerken dikkat etmesi gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Bebeklikten itibaren kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldıklarında öğrenmede yaşıtlarına göre çok büyük bir öğrenme geriliği var mı?
• Yaşıtlarıyla gittiği eğitim kurumunda eğitsel olanaklardan faydalanmasını engelleyen bir durum var mı?
Eğer bir çocuk yaşıtlarından çok daha farklı sürede öğreniyorsa özel eğitim hizmetinden yararlanmalıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey yaşıtları ile aynı ortamda ve şartlarda eğitim hizmeti hakkına sahiptir.
Çocuğun engellilik durumuna göre Kaynaştırma eğitim denilen akranlarıyla aynı sınıfta yaptığı eğitim yada özel eğitim personeli tarafından ayrı bir sınıf yada eğitim kurumunda aldığı eğitimle özel eğitim faaliyeti gerçekleştirilir..

Ülkemizde Özel eğitim bireylerin ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Bireyler engel gruplarına göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim sınıflarına yönlendirilir. Ülkemizde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler zihin engelliler, işitme engelliler, görme yetersizliği olanlar, ortopedik yetersizliği olanlar, otistik özellikler gösteren bireyler, üstün zeka ve üstün yeteneği olan bireyler, dikkat eksiği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar, dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler, duygusal davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü olanlar, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler olmak üzere on grupta toplanmaktadır. Bu gruplarda bulunan bireyler öncelikli olarak kaynaştırma uygulamasına yönlendirilmekte bunun çocuk için uygun olmadığı durumlarda ise özel eğitim kurumları yada özel eğitim sınıflarında bireysel eğitim almaları sağlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın