Çalışan kadınlar doğum raporunu nasıl alır?

doğum raporuDoğum raporu çalışan anne adaylarının gebelik döneminde ne zaman doğum iznine ayrılabileceğini ve ne zaman işinin başına dönmesi gerektiğini belirleyecek olan bir rapordur. Doğum raporunu tekil gebeliği olan kadınlar doğumdan 8 hafta önce almaktadır. Çoğul gebeliklerde ise bu raporun doğumdan 10 hafta önce alınması gerekmektedir. Bu gebe kadınların yasal olarak kullanabileceği doğum izinlerdir. Bunu kullanabilmek için SGK ile anlaşmalı olan bir hastaneden rapor alınmalıdır. Bu alınmış olan raporun bir fotokopisi işyerine verilmelidir. Bu doğum raporu açık bir rapordur. Doğumdan sonra 56. günde rapor kapatılır. Rapor kapatıldığı zaman yine fotokopisi işyerinde personele verilmelidir. Bu raporlar işyeri tarafından SGK kurumuna bildirilir.

Gebelerin doğum izni ne kadardır?

Gebe bir kadının doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam olarak 16 hafta izin süresi vardır. Çoğul gebelikte doğum öncesi kullanılan 8 haftalık izine 2 hafta daha eklenir. Kadının hamileliğinde bir sorun olmazsa ve bunu doktordan alacağı bir raporla belgelendirebilirse, doğumdan önce kullanacağı 8 haftalık izin süresini kısaltabilir. Yani doğuma 3 hafta kalıncaya kadar işinde çalışabilir. Kalan süresini doğumdan sonra kullanılacak olan izin süresine ekleyebilir. Ancak gebelerin doğumdan önce mutlaka 3 hafta izin kullanması gereklidir. Bunu kendi isteğiyle bile kullanmamazlık edemez.

Doğum raporuna göre çalışma koşulları nasıl olur?

Doğum raporunda gösterilen izin ücretli izindir. Aldığı raporla ve gerekli olan evraklarla SGK kurumuna başvurması halinde doğum ücretini alabilir. Çalışan kadınların gebelikleri boyunca işyerinden hamilelik için düzenli kontrollerine ücretli izin hakları da vardır. Doktorun uygun görmesi halinde, işyerinde daha uygun departmanlarda çalıştırılmalıdırlar. Bu şekilde çalışma alanı değiştirilmiş olan gebelerin ücretlerinde işyeri tarafından herhangi bir indirim yapılamaz.

Çalışan hamileler ücretsiz izin kullanabilir mi?

Doğumdan sonra kullanacakları 8 haftalık ücretli izin dışında ihtiyaçlarının olması halinde kadınlar bu süreye ilave edilmek üzere 6 ay daha ücretsiz izin kullanabilir. Doğumdan önce aldığı 8 hafta ve doğumdan sonra kullandığı 8 hafta için ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz. Fakat bunun dışında kullanacağı 6 ay için herhangi bir maaş ödemesi alamaz. Gebe kadının doğum izin süresinin belirlenmesi için, doktordan doğumun ne zaman gerçekleşeceğine dair doğum raporu alınması gerekir. Eğer doğumdan önce gebeliği ile ilgili bir sorun olması halinde, 8 haftalık izin süresi uzatılabilir.

Doğum izni nasıl hesaplanır?

Kadınlar genellikle gebeliklerinin hangi haftada olduğunu doğru hesaplayamazlar. Bu nedenle doğum öncesinde kullanacakları izin dönemini yanlış planlayabilirler. Normal olarak gebelik süresi 40 hafta olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden kadının 32. haftada doğum iznine ayrılması gerekir. Bunu doğru hesaplamak için, son adet tarihine göre tahmini doğum tarihine kaç gün kaldığını bulmak gerekir. Elde edilen gün sayısının kaç hafta ve kaç gün ettiğini hesaplarsanız, hamileliğinizin hangi haftada olduğunu belirleyebilirsiniz. Doğum izninin yanlış hesaplarsanız, doğumdan sonra kullanacağınız izin günleri azalır.

Çalışan hamileler doğum raporu almak için hangi kurumlara başvurmalıdır?

Kadınlar hamile olduklarını belgeleyen raporu işyerinin ilgili bölümlerine vermelidir. Gebe olduklarına dair belgeyi, kadın doğum servisi bulunan devlet hastanelerinden alabilirler. Bu belgeyi hem bağlı bulunduğu sigorta kurumuna, hem de çalıştığı işyerine vermeleri gerekir. Bu kadının doğum izninin başlaması ve diğer işlemlerinin yapılması için gereklidir.

Bir Cevap Yazın