Büyüklük hezeyanı nedir?

Büyüklük hezeyanı megalomani olarak ta bilinen, kişinin kendinde olmayan ve gerçekle uyuşmayan üstün özellikleri kendisine yakıştırması olarak tanımlanabilir. Bu tek başına bir hastalık olarak kabul edilmese bile, uzmanların gerçekten şaşırdığı psikolojik bir sorundur. Bu kişinin nitelikleri, yetenekleri ve yaşantısıyla ilgili olarak kendi içinde mantıksız inançları vardır. Bu sorun kendini önemseme duygusunun gerçeğe dayandırılıp, abartılı bir şekilde biçimlenen, aşırı bir özgüven değildir. Hiç bir şekilde gerçekle ilgisi bulunmayan farklı sebep sonuç ilişkileri kurmuş olan kişiler, üstün yetenekleri taşıdıklarına inanmakta, kendinin bu özelliklerinden dolayı diğer kişilerden daha üstün olduğunu düşünmekte ve bunu kabullenmektedirler. Bu durumun insan psikolojisi açısından en karışık durumlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiler genellikle narsistik kişilik yapısında olur. Bebeklik döneminde görülen davranışlar, kişinin çevresi tarafından özellikle anne ve babası tarafından hoş karşılanmış olabilir. Yetişkinlik döneminde kişilerde narsistik kişilikle beraber gelişen büyüklük hezeyanı sorunlar yaşanmasına neden olur.

Büyüklük hezeyanının sebepleri nedir?

büyüklük

Bu üç farklı şekilde ortaya çıkmış bir davranış tipidir. Bunlardan ilki genellikle huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, gevezelik gibi belirtilerin birlikte olduğu, büyüklük inancıyla ve davranışlarıyla bir mani olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci aşamada kişiler şizofreni belirtileri gösterir. Yaşanan hezeyanlar şizofreni nispetinde manik yapıda değildir. Bu kişiler üstün özelliklere, güce ve zenginliğe sahip oluşlarını doğal bir durum görürler. Bu megalomani durumunda genellikle başka kişilerin kötülükleriyle karşılaşıldığı anda hezeyanlar meydana gelir. Üçüncü megalomani ilerleyen frengi nedeniyle beyinde oluşan beyin hasarından kaynaklanır. Frenginin ilk belirtileri arasında bunlar gözden kaçan bir detaydır. Başlangıçta ortaya çıkmış olan belirtilerin hızla kaybolması halinde, mikroorganizmalar etkisini devam ettirirler. Enfeksiyonun beyne kadar yayılması yargılama ve dikkati yoğunlaştırma yeteneğinin bozulması, depresyon, hezeyanlar ve megalomaniye neden olur.

Büyüklük hezeyanının belirtileri nedir?

Kişilerde gerçekle ilgisi olmayan hezeyanlar bulunur. Örneğin, gelir durumu düşük olan bir kişinin dünyanın en zengin kişilerinden biri gibi davranması, görüştüğü kişiler için büyük miktarlarda çekler, senetler düzenlemesi gibi durumlar bu hezeyanlar arasındadır. Bu kişilerin gösterdiği tavırlar nedeniyle çevresinde olan dostları ve arkadaşları onu terk eder. Her alanda görülen megaloman kişiler, genelleme yapılırsa kendi iş hayatlarında başarılı olurlar. Belirtileri gösteren herkes bir megaloman olarak kabul edilmemelidir. Normal sayılan insanlarda bile megalomani belirtilerini gösterebilir. Kişilerde aşırı olarak kendini beğenme, büyüklük taslama ya da üstünlük hissine kapılmak, başkalarının içinde bulunduğu durumu anlayamamak, kendisine yapılan eleştirileri anlamazdan gelmek ve hassas davranışlar sergilemek gibi belirtiler verebilir. Bu durumdaki kişilerde kibir olabilir, genel kurallara uymama gibi tutumlar izlenebilir. Kendilerindeki büyüklük hezeyanlarının başkaları tarafından her zaman desteklenmesini beklerler. Karşısındaki kişiler tarafından sevilmeyi bekler ve bunu önemserler. Dünyadaki her türlü şeyin kendileri için yaratıldığını düşünüp, bencillik yaparlar.

Büyüklük hezeyanının tedavisi nasıl yapılır?

Uygulanan tedavi megalomaniye neden olacak etkene bağlı olarak yapılır. Şizofreni ve maniyle birlikte yaşandığında, uygun ilaç kullanımı ve psikoterapi yöntemleriyle birlikte tedavi uygulanır. Hastalar tedavi sonucunda tam olarak iyileşme göstermemiş olsalar bile, görünürde belli oranda iyileşme sağlanır. Frengiye bağlı olarak yaşandığı zaman, kişilere penisilin tedavisi uygulanır. Bu şekilde hastalarda tam bir düzelme sağlanabilir.

Bir Cevap Yazın