Abdest nasıl alınır?

abdestAbdest Peygamber Efendimiz ‘in yaptığı tarif üzerine belirli organları adabına uygun şekilde yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılacak temizliktir. Abdest insanlar için her şeyden önce maddi ve manevi kirlilikten kurtulmak amacıyla yapılan ve İslam’ın yapmayı emrettiği bir ibadet kabul edilir. Allah’ın (C.C.) emretmiş olduğu her ibadetin bir hikmeti bulunduğu gibi abdest almanın da hikmetleri bulunmaktadır.  Ağızdan ayakların ucuna kadar pek çok organın günde beş kez yıkanması Allah’ın emretmiş olduğu bir ibadettir. Bununla Allah (C.C.)temizliğe çok önem verdiğini görebiliriz. İslam dini yüzyıllar önce maddi ve manevi temizliğin üzerinde durarak, insanlığı pislik ve mikroptan korumayı istemiştir. Ayrıca abdest alan kişi kendisini manevi olarak ta temiz hisseder ve Allah’ın (C.C.) karşısında kendisini daha rahat hisseder. İnsan bu şekildeki bir temizlikle günün tüm yorgunluğunu üzerinden atabilir ve abdest alınca uhrevi ve dünyevi pek çok güzellik ve fazilet elde edebilir.

Abdest nasıl alınır?

 • Niyet etmek: Abdest alındığında şartlar uygunsa kıbleye dönülerek, niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” denir. Bu şekilde niyet edildikten sonra besmele çekilir.  “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. “
 • Elleri yıkamak: Eller üç kez bileklere kadar yıkanmalıdır. Ellerin yıkanması sırasında parmak aralarının ıslanmasına dikkat edilmelidir. İki elin parmakları birbirine kenetlenir ve aralarından geçirilir , şayet parmaklarda yüzük varsa yerinden oynatılıp arasına suyun girmesi sağlanmalıdır.
 • Ağza su verilir: Sağ elle üç kez ağıza su verilir. Dişler şehadet parmağı yardımıyla ovuşturulur ve ağızda olan suyla gargara yapılır. Fakat kişinin oruçlu olması durumunda, boğaza su kaçırmamaya dikkat edilmeli ve gargara yapılmamalıdır.
 • Buruna su verilir: Sağ elle üç kez genize su kaçacak şekilde buruna su verilmeli. Sol elle sümkürülüp burun temizlenmelidir. Oruçlu olan kişiler suyu buruna çekerken dikkatli olmalı ve suyu fazla çekmemelidir.
 • Yüzü yıkamak:  Çene altından kulağın yumuşak kısmına ve alında saçların bittiği alana kadar olan tüm yüz üç kez yıkanmalı. Yüze su çarpmak yerine, mesh edilmek suretiyle yüz yıkanmalıdır.
 • Kolları yıkamak: Sağ ve sol kol sırasına göre dirseklere kadar üç kez mesh edilerek yıkanır.
 • Kafa mesh edilir: Kafanın dörtte biri ıslanacak şekilde mesh edilir. Kafanın ön kısmına mesh verilirse sünnet işlenir.
 • Kulakların yıkanması:  Eller ıslatılıp serçe parmak kulak içine sokulur, baş parmakla kulak arkası mesh edilir.
 • Boyunun mesh edilmesi: Baş ve serçe parmak boyun mesh edilirken kullanılmaz. Çünkü kulakta kullanılırken kirlenmiştir. Kalan diğer üç orta parmaklarla boyun mesh edilmeli.
 • Ayakların yıkanması: Önce sağ ayağın, ardından sol ayağın topuk kemiklerine kadar ıslanacak şekilde yıkanması gerekir.

Abdesti bozan durumlar 

 • İdrar ve dışkı yolları aracılığıyla idrar, mezi, meni ve gayta gibi şeylerin gelmesi
 • Aklın anlama yeteneğini bitiren bayılma, uyuma ve sarhoş olmak gibi durumlar. Ancak oturduğu yerde hiç bir yere dayanmaksızın uyuklayan bir kişinin abdesti bozulmaz.
 • Cildin herhangi bir bölgesinden kan, iltihap ve sarı su çıkması.
 • Ağızdan çıkan kanın fazlalığı önemlidir. Bu tükürük kadar olursa ya da tükürükten daha fazla ise abdest bozulmaktadır
 • Ağız dolusu kusma
 • Cinsel ilişkiye girilmiş olması. Tam cinsel ilişkiye girilmemiş olsa da, kadın ve erkeğin çıplak olarak ya da ince bir elbiseyle tenasüh uzuvlarının birbirine sürtünmesi de abdesti bozar.
 • Teyemmüm alan kişinin suya ulaşması durumu teyemmümü bozar ve abdest gerektirir.
 • Namazda sesli gülmek

Abdesti bozmayan durumlar

 • İnsan vücudunda cinsel organlar dışında herhangi bir yerden kan çıkar, bir damla olarak kalırsa abdest bozulmaz. Ancak bu damla yayıldığında abdest bozulur.
 • Kabuk bağlayan bir yaranın kabuğunun düşmesi sırasında kan çıkmazsa abdest bozulmaz
 • Herhangi bir yara, burun ya da kulaktan vücut kursunun düşmesinde abdest bozulmaz
 • Cinsel organlara el sürülmesi
 • Erkekler için kadın vücudunda herhangi bir yerine değme
 • Ağız dolusu olmadan az kusmak
 • Ağızdan balgam çıkarma
 • Hiç bir yere dayanmadan oturduğu yerde uyunması, namazda uyuma
 • Ağlama

Abdestin edepleri

 • Abdest alırken başka birinden yardım istememek ve başkasına zahmet vermemek
 • Abdest alırkensuyu sıçratmamaya özen göstermek
 • Ortam müsait olursa ve kıblenin yönünü biliniyorsa, kıbleye yönelmekte fayda vardır
 • Çok önemli bir durum olmadığı halde lüzumsuz şekilde konuşmak
 • Niyet ederken sadece kalpten değil dille de tasdik etmek
 • Abdest duasını okuma
 • Her uzvu yıkarken kuru yerin kalmadığından emin olmak
 • Her uzuv yıkanırken bismillah demek
 • Akarak yer değiştiren ve birikinti suya, kıbleye karşı abdest bozulmaz

Bir Cevap Yazın