Köy gelirleri nelerdir?

Türkiye’de idari bölünmenin en alt birimini köy meydana getirmektedir. İnsanların toplumsal bir varlık olmalarından ve bir arada yaşama ihtiyaçlarından ortaya çıkmış olan doğal bir yerleşme birimine köy denmektedir. Köy köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtardan oluşmaktadır.kkk
Köyler gelir yetersizlikleri içinde çeşitli şekillerde varlıklarını devam ettirmeye çalışan yerel yönetim birimleridir. İlgili köy kanununun 15, 16 ve 17. Maddelerinde köy gelirleri ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Bu kanuna göre köy gelirleri şunlardır:

1- İmece
Köy gelirleri arasında son derece önemli bir yer tutan imce, köy işlerinde köylülerin herhangi bir ücret talep etmeden bedenen çalıştırılmasını ifade eden bir kavramdır. İmece adı ile anılan bu bedeni çalışma yükümlülüğü, köyün zorunlu işlerinin yapılması için köy halkının ortaklaşa bir biçimde ve eşit koşullar altında çalışmaları esasına dayandırılmıştır. Köy halkının tamamı denilmiş olmasına rağmen uygulamada, çocuk, ihtiyar ve hasta olanlar imecenin haricinde tutulmaktadır. Kadınlaırn durumu ise işin özelliği ve gelenekler göz önünde tutularak ihtiyar meclisi tarafından kararlaştırılmaktadır. Ayrıca, imece usulü ile yapoılabilecek işlerin köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıklarını boş zamanlara bırakılması gerekmektedir. İmece ile yapıalcak işlerin köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boş zamanlara bırakılması gerekmektedir. İmece yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan köylüler ihtiyar meclisi kararı ile para cezasına çarptırılırlar. Para cezasını ödemek imece sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bedeni sorumluluk olan imece, o yıl köyde geçerli olan işçi ücreti göz önünde tutulmak sureti ile değerlendirilmekte ve bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

2- Salma
Bir vergi çeşidi olan salma dağıtma vergileri sınıfına giren bir sorumluluktur. Köy gelirleri köy işlerini gören köyün aylıklı personelinin aylık ve yıllıklarıyla köy sınırları içinde yapılacak zorunlu köy işlerine yetmez ise uygulanacak bir gelirdir. En yüksek sınırı 20 lirayı aşmamak üzere, bütün köylülerin durumuna göre köy ihtiyar meclisi kararı ile köyde oturanlara ve köy ile maddi ilişkisi bulunanlara salma salınabilmektedir. Salma köyde oturanlar için hane dışına dağıtılır ve hanının ödeme gücü esas alınarak göz önünde tutulur. Köy haricinde oturup da köyde maddi ilgileri bulunan salma miktarı, o köydeki, ilgi ve istifadelerin derecesi nispetinde ölçülür ve ona göre belirlenir.

Köyün maaşlı kişilerinin ücretleri ile, mecburi işlerden başka hiçbir iş için hiç bir nam ve amaç için salma salınamaz. Toplanmış olan paralar, bu işlerden başka hiçbir yere ve hizmete tahsis edilememektedir. Salma borcunu para veya mal ile ödeyemeyenler, bedenen çalıştırılabilmektedir.
Salma köyün devamlı ve belli başlı gelirlerinden olmuştur.Çünkü yetersiz olan köy gelirleri belli giderleri karşılamaya yetmemiştir.

3- Yardımlar, hediyeler, bağışlar: Köyler, merkezi yönetimden, belediyelerden, ,l özel idarelerinden ve gerçek kişilerden yardım alabilmektedirler.
4- Bakaya: Bir önceki bütçe yılında tahakkuk edip tahsil edilemeyen çeşitli gelirlerin, bir sonraki yıl bütçesinde ayrı bir bölümde toplanmıştır.
5- Asker ailelerine yardım:Sadece muhtaç asker ailelerine harcanan gelirdir.
6- Köy kanunu çerçevesinde alınan para cezaları.
7- Köy adına ekilmiş olan tarla gelirleri.
8- Köy, ambar, tezgah ve dükkan gelirleri, Mühürlenecek belgelerden alınan paralar.
9- Köy sınırları içerisinde bulunan otlak ve meralardan fazla olanların kiralanmasından elde edilen gelirler.
10- Köy sınırları içindeki sahipsiz ağaçların ve yemişlerin gelirleri vb.

One thought on “Köy gelirleri nelerdir?

  • 12 Kasım 2014 tarihinde, saat 21:48
    Permalink

    köyün yıllık geliri 70000tl cıvarında muhtara bu parayı nereye harcan diye sordum söylemiyor bimere şikayet ettim kayıtlar doğru diye cevap geldi,tabi ki kayıtlar doğrudur ama kayıtlara yazılan değerlerin doğru olduğuna inanmıyorum,bende muhar adayı idim köy gelir giderlerini öğrenmek istiyorum.15 seneden beri muhtar olan şimdiki muhtar zira muhtar hakkında şüphelerim var,kesinlikle kayıtlardaki değerlerin sorgulanması gerektiğine inanıyorum,bu mümkün değilse muhtarın yaptıkları yanına mı kalacak,

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: