Boşluk nedir?

Boşluk kelime manası ile, eskiden beri bilim adamları tarafından açıklanamayan ve ulaşılamayan uzayda bulunan bir yerler için kullanılan bir terim olmuştur.  Daha çok hiçbir maddenin ve eşyanın olmadığı bir yer olarak tarif edilirdi. Son zamanlarda bilimin inkişafı ile bu kavramın manasının değişerek evrende boşluk manasının olmadığı ve her yerde bir maddenin varlığının kabul edildiği bir mana kabul edilmeye başlanmıştır.  Yapılan araştırmalarda evrende atomdan, elektrondan arındırılmış herhangi bir yerin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bu manadan ortaya çıkan tarife göre kainatta boşluk denilen bir şeyin aslında boşluk olmadığı ve bunun son zamanlarda söylenen atomların etrafında bulunan elektron ve protonların arasında bulunan esir maddesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü boşlukta hiçbir şeyin hareket etmediği ne sesin, ne ışığın, ne de hararetin yayılmayacağı bilindiği için bu kainatta bulunan hareket, faaliyet, ışık, ısı gibi vesaire şeylerin olabilmesi için bir maddenin varlığı olması gerektiği bilim adamları tarafından kabul edilmektedir. Bu maddede esir maddesi denilmektedir.

Evrene bakıldığı zaman gördüğümüz tam aksine olarak dünyada olduğu gibi kainatta hadsiz sayıda maddi cisimlerin, yıldızların, göktaşların, uyduların ve kuyruklu yıldızların bulunduğunu görülmektedir. Hatta yıldızlar arasında tespit edilen verilere ve araştırmalara göre bir boşluk olmadığı ve bunlar arasında yoğunlaşmış bir şekilde bulunan gazlar ve tanecikler olduğu son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bilim adamlarına göre uzayda hiçbir maddenin boş olduğu yer yoktur. Bunu da esir maddesi ile izah etmektedirler. Evrenin sınırı tamamen bilinmemektedir. Tarihte ilkçağ döneminde ünlü felsefecilerden bilim adamlarından birçoğu doğanın boşluktan nefret ettiğini öne sürmüşlerdir. Fakat boşluğun fizik bilimi noktasında nasıl olduğunu açıklayamadıkları için bu bir kelime ve deyim olarak kalmıştır.

On yedinci yüzyılda ünlü İtalyan fizikçi olan Toriçelli tarafından atmosfer basıncı konusunda yaptığı deneyler sırasında, barometrik boşluğu gerçekleştirerek bunun tersini kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yaptığı deneyle boşluk manasını ispat etmiştir. 1654 tarihinde ise cam fanus içindeki havayı boşaltan bir makine ilk olarak alman bir bilim adamı icat etmiştir.

Günümüzde ise teknolojinin ve bilimin ilerlemesi ile yapılan laboratuarlarda ve sanayide kullanılan birçok geliştirilmiş makine ve aletler boşluk oluşturularak kullanılmaktadır. Bu makineler ve aletler ile eşyanın içindeki bir kısım havayı boşaltarak beşer boşluk denen manasının verdiği şeylerden istifade edilmektedir. Bizim kullandığımız vakum denen aletlerde günümüzde kullanılan bazı maddelerin içindeki havayı çekmesi gibi kullanılan aletler ile o eşyanın içindeki hava çekilmesi ile bir boşluk oluşturulur. Oluşturulan bu boşluk sayesinde o eşyadan uzun süre istifade edilmektedir.  Mesela ampulü örnek verirsek, içindeki hava vakumlanması ile içindeki içinde yanmayı sağlayan tellerin yanıp erimesini engellenmiş olur ve ışık uzun bir süre yanması sağlanır. Ayrıca televizyon, vakum torbaları, termos gibi aletlerde ve diğer bazı kullandığımız eşyalarda, içindeki hava boşaltılarak kullanıma hazır hale getirilir. Yoksa boşluk olmaz ise bunlardan istifade etmemiz mümkün olmayacaktı. Mesela termos, içindeki hava boşaltıldığı için herhangi bir iletken bulunmadığından dolayı içindeki su sıcak ise sıcak kalır, soğuk ise soğuk kalır. Bu da bunun gibi şeyler de boşluk oluşturmakla yapılmaktadır.

Yapılan birçok araştırmalarda ve deneylerde bilim adamları boşlukta, sıvıların daha düşük bir sıcaklıkta kaynadığı, bir cismin ağırlığı ne olursa olsun aynı hızda düştüğü, besinlerin soğuk bir ortamda havası alındığı zaman uzun bir süre korunabildiğini ve vakumlu torbalar içinde elbiselerin bozulmadan uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Hatta boşluk olan ortamda ses iletilmediği için insanoğlu bunu, inşaat sektöründe kullanılan maddelerde ısı, ses, sıcaklığın muhafazası yani izalasyonda, işitmeyi ve diğer hususlarda engelleyecek şekilde havası alınarak, boşluk oluşturularak yapılmaktadır. böylece dışarıdaki ses içeri girmemekle beraber sıcaklık da muhafaza edilmektedir.

Bir Cevap Yazın