Bolu’nun tarihi yerleri nerelerdir?

1-Gerede Asar Kalesi
Bolu Gerede’nin 20 km doğusundaki kale, Örencik, Çağış ve Akçaşehir köylerinin yakınında kayalık bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Çevredeki Bizans seramiğinden dolayı kalenin Bizans dönemine ait olduğunu tahmin edilmektedir. Ayrıca kale üzerinde kuzeye bakan bir mağara vardır.
bolugeredekalesi
2-Gerede Keçi Kalesi
Gerede’nin 5 km kuzeyinde Arkut Dağı’nda etrafına hakim olan bir tepede kurulmuştur. Bithynialılar zamanından kalan kale, 1993 yılında restore edilmiştir. Bir rivayete göre şehre saldırı olduğunda halk mal ve hayvanlarıyla beraber bu kaleye sığınır ve kendilerini savunurlarmış.

3-Büyük Cami (Yıldım Bayezit Camii)
Bolu Büyükcami Mahallesi’nde bulunmaktadır. 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmıştır. 1899 yılında yanan caminin yerine şimdiki cami yapılmıştır. Çifte minareli, tek kubbeli olan bu caminin iç mekânında nakış işi iç süslemeler dikkat çekicidir.

4-Kadı Camii
1499 yılında Demirtaş Paşa’nın oğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan cami, Büyükcami Mahallesi’nde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak inşa edilmiştir.

5-Saraçhane Camii
İl merkezindeki caminin kitabesinde Silahtar Mustafa Ağa tarafından 1750 yılında yaptırıldığı belirtilmektedir. Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılı olan caminin doğu ve güney cephe duvarlarında sivri kemerli çeşmeleri bulunmaktadır.

6-Süleyman Paşa Camii
Göynük ilçesinde bulunan cami, Gazi Süleyman Paşa tarafından 1335 yılında yaptırılan iki eserden biridir. Cami yıkılınca yerine II. Abdülhamit’in emri ile bugünkü cami yapılmıştır. Tek kubbeli ve tek minareli olan cami geç devir mimari özelliklerini taşımaktadır.

7-İmaret Camii
İl merkezindeki cami, Şemsi Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı olan caminin dış kapısı üzerinde bir kitabesi vardır.

8-IIıca Camii
Şehir merkezine 5 km uzaklıktaki cami, Karacasu sınırları içinde bulunmaktadır. Kitabesine göre 1510–1511 yıllarında İsfendiyaroğlu Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı ve kubbelidir.

9-Karaköy Camii
İl merkezinin 7 km. batısında, Karaköy sınırları içinde bulunmaktadır. Cami 1562–1563 yılında Musa Paşa’nın oğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, ahşap çatılı olan cami, çinileri, mihrap ve minberdeki işçiliğiyle dikkat çekmektedir.

10-Mudurnu Yıldırım Camii
Mudurnu ilçesindeki cami, 1382 yılında Yıldırım Bayezit tarafından şehzadeliği zamanında yaptırılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan caminin ana mekanı bir kubbe ile örtülüdür. Üç bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Osmanlı mimarisinin ilk büyük kubbeli yapılarından olan bu cami, sekiz istinatlı camilerin de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

11-Kanuni Camii
Bolu’nun Mudurnu ilçe merkezinde, Kanuni Sultan Süleyman adına yapılmış olan cami, tek kubbeli ve tek minarelidir. Dikdörtgen planlı olup ahşap tavanlıdır. Tavan süslemeleri oldukça güzeldir.

12-Yukarı Tekke Camii
Gerede ilçesinde bulunan cami, 1844 yılında Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı olup doğu köşesinde kesme taştan bir türbe bulunmaktadır.

13-Tokadi Hayreddin Türbesi
Tokadi Hayreddin Türbesi, il merkezinin 13 km batısında Elmalık köyünde bulunmaktadır. Türbe, çeşitli türden asırlık ağaçların gölgeleri ile örtülü bir tepe üzerinde bulunmaktadır.

14-Akşemsettin Türbesi
Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan ve 1459 yılında vefat eden Akşemsettin’in türbesi, Bolu’nun Göynük ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan türbe, altıgen planlıdır. Türbe içerisinde bulunan, ceviz ağacından yapılmış olan sanduka, ahşap işçiliğinin değerli örneklerinden biridir.

15-Çeltikdere Bizans Kilisesi
Bolu’nun Seben ilçesinin Çeltikdere köyü yakınında bulunmaktadır. Orta Bizans döneminin klasik dini mimarisine uygun olarak haç biçiminde kesme taş ve tuğladan inşa edilmiştir.

16-Orta Hamam
Yıldırım Bayezit tarafından 1389 yılında yaptırılmıştır. Çifte hamam tarzında olan hamamın iç mekanlarında zengin süslemeler yer almaktadır. Hamam1993 yılında restore edilmiş ve bugünkü şeklini almıştır. Mimarı Ömer bin İbrahim’dir.

17-Süleyman Paşa Hamamı
Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan hamam, Gazi Süleyman Paşa tarafından 1335–1338 yıllarında yaptırılmıştır. Çifte hamam olarak kesme taştan inşa edilen hamamın taşları ve iç mimarisi ender bulunan eserlerdendir.

Yıldırım Bayezid Hamamı, Yıldırım Hamamı, Yukarı Taşhan, Aşağı Taşhan, Kiliseli Tüccar Hanı diğer önemli eserlerdir.

Bir Cevap Yazın