Başarılı şirketlerin sırrı nedir?

Ülkemizde olmasa da, uluslar arası şirketler ve markalar pekte azımsanacak sayıda değiller. Bunlardan en önemlileri, Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter gibi firmalar. Peki bu şirketlerin başarısındaki sır nedir? Dikkat edilirse bu şirketlerin çoğu yabancı menşeine sahip. Türk şirketlerini de görmek isteriz ama en büyük sorunundan birisi, uluslararası bir marka firma-logolariçıkartmamak. Bunda ülkemizdeki şirket yapılarının büyük yanlışı var. Tek lider, tek idareci formatında yönetim sistemlerinin ülkemizde ve diğer ülkelerde yer alması, uluslar arası marka olmalarında en büyük engellerden birisi. Çünkü çokuluslu markalar incelendiğinde yönetim biçimlerinin daha esnek yapıda olduklarını ve başarılarının sırrının burada olduğunu görebilirsiniz.

  1. Çokuluslu şirketlerde azınlıklara da büyük vazife ve görevler verilmesinde bir endişe söz konusu olmaz.
  2. Her kademede bulunan çalışana, kendisini kanıtlaması ve göstermesi için liderlik özeliklerini sergileme, geliştirme imkanları ve eğitimleri verilir.
  3. Şirket içerisinde deneyimli yönetici ve idareciler, mentörlük vazifesi de deruhte ediyorlar.
  4. Yeni birimler veya işletmeye yeni katılan elemanlar arasında uzlaşmanın hemen sağlanması adına takım çalışmasına ve bu ruha çok fazla önem veriliyor.
  5. Şirketlerde, insan kaynakları birimleri iş alımlarında sosyal sorumluluklarının da farkında olarak şekilde hareket ediyorlar.
  6. Yeni faaliyetlere imza atmak, inovasyon gerçekleştirmek için birimler arası iletişim ve etkileşim üst safhada sağlanmaya çalışılıyor.
  7. Lider kişilikli insanlar şirket içerisinde çevreye ve çalışanlarına karşı büyük sorumluluk hissi taşıyorlar.
  8. Ayrıca yine liderler, değişim ve dönüşümün korkmadan gerçekleştirilmesinde öncülük ediyorlar.

Çokuluslu firmaların yapılarından kaynaklanan başarıları, yukarıdaki gibi ortaya çıkıyor. Bizimle karşılaştırıldığında farklılığı hissetmek mümkün. Bizde bu yapıyı kırdığımız zaman önemli bir değişim yaşamış olacağız kuşkusuz.

Bir Cevap Yazın