Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü nedir?

Bankacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli son derece yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi bankacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, hızla gelişmektedir. Bu bölüm bu sektörde hizmet vermek üzere etik değerleri ön planda tutacak, yönetim kalitesini artırabilecek, piyasalarda yaşananları takip edip yorumlayabilecek, riskler ve finansal problemler karşısında analiz yeteneğine sahip olan ve çözüm üretebilen özellikte uzman ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
bankacilik-ve-sigortacılık
Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında hizmet sunmanın yanı sıra firmaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü YGS-6 puanı ile öğrenci almaktadır. ‘ yıllık önlisans programıdır. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olanlar, bankalar ve bankacılık dışı finansal kurumlar ile BDDK, TCMB, SPK, İMKB gibi çeşitli kamu kurumlarında istihdam olanağı bulunmaktadır. Ayrıca çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar bütün şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler.
Bankacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık bölümünden mezun olanlar, devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak görev alabilirler. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteritemsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.

Bu bölümde okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekmektedir.
Hukukun Temel Kavramları, Matematik I, Temel İngilizce I, Temel İngilizce II , İktisada Giriş I, İktisada Giriş II, Borçlar Hukuku, Bilişim Teknolojileri, İşletme Bilimine Giriş, Banka Yönetimi, Olasılık ve İstatistik I, Olasılık ve İstatistik II , Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim I, Finansal Yönetim II, Kamu Maliyesi, Yönetim ve Organizasyon, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Banka Hukuku, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Kıymetli Evrak Hukuku, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yönetimi, Finans Matematiği, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Teminat Hukuku, Para Banka, Bankacılıkta Pazarlama ve Satış Teknikleri, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkiye Ekonomisi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Hazine Yönetimi, Uluslararası Finans, Finansal Tablolar Analizi, Vergi Hukuku Uygulamaları, Katılım Bankacılığı gibi dersler bu bölümde okutulmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilecik şeyh edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celâl Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Girne amerikan Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram meslek Yüksekokulu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu, Ondokuz mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yüzüncü yıl Üniversitesi

Bir Cevap Yazın