Ay olmasaydı ne olurdu?

dünyamızDünya kâinatta yaşam sürmeye müsait olan şu an için bildiğimiz tek ortamdır. Buna sebep olan etkenlerden birisi de, dünya ve ay arasında olan hassas dengedir. Kâinatta herhangi bir olay rastlantısal olarak meydana gelmez. Güneş ve ayın olması, ayın denge unsuru olması çok önemlidir. Bunlar olmasaydı dünyada yaşamda olmayabilirdi.

Ay atmosferi olmayan, yüzeyi kraterlerle kaplı olan, kaya ve tozlarla dolu olan bir küre parçasıdır. Dünyanın tek uydusu olan ayın yarıçapı, dünyayla kıyaslandığında, yaklaşık dörtte biridir. Hacmi yaklaşık ellide biri, kütlesi yaklaşık seksen birde biri kadar olan ay, dünyadan yaklaşık 35.000 km uzaklıktadır. Ay dünya etrafında dönüşünü 29,5 gün içinde tamamlar.

Ayın dünya üzerinde olan en önemli etkisi med cezirdir. Bu evrensel çekim prensibi ise, kâinattaki iki kütlenin birbirini çektiğini ve bu çekme kuvvetinin iki maddenin kütleleriyle doğru orantılı, aralarında olan mesafenin karesiyle ise ters orantılı olduğunu gösterir. Dünya ve ayın arasında bulunan çekim kuvveti, kara ve sular arasında olan adhezyon kuvvetinin daha zayıf olması nedeniyle, dünyadaki denizler ve okyanusların kabarıp, alçalmasına aracı olur. Bu olay med cezir yani gel git olarak tanımlanır. Ayın konumuna göre kabarma ya da alçalma olayları meydana gelir. Dünyada olan med cezir olaylarının sadece üçte biri güneşin etkisiyle, kalanı ise ayın etkisiyle yani çekim kuvvetiyle meydana gelir.

Ay olmasaydı günler sekiz saat olabilirdi

Ay bu med cezir olayları yüzünden her yıl yaklaşık olarak dünyadan dört cm kadar uzaklaşır. Bu nedenle ayın dünyanın kendi etrafında dönmesi yılda 0,02 mili salise uzamaktadır. Günümüzde 24 saat olan bu dönme süresi, ayın ilk defa yaratılmasında sekiz saat kadardır. Bu şekilde uzayarak, 24 saate ulaşmıştır. Eğer ay olmasaydı ve dünyada med cezir olayları olmasaydı bir gün sekiz saat olacak, yani dünya kendi etrafında üç kat daha hızlı dönecekti. Gezegenimizin kendi etrafında bu şekilde hızlı dönmesi demek, yüzeydeki rüzgârların daha hızlı esmesi demektir. Bunu kendi etraflarında hızlı dönen Satürn ve Jüpiter gezegenlerinde görüyoruz. Bu gezegenlerde bir gün yaklaşık on saattir. Bu nedenle rüzgârlarda saatte beş yüz km hızla esmektedir. Bu gezegenlerdeki şiddetli rüzgârların oluşturduğu toz bulutları yeryüzünden teleskoplarla rahatlıkla görülmektedir.

Ay olmasaydı dünyadaki yaşam koşulları olumsuz olacaktı

Eğer ay olmasaydı dünya daha hızlı dönecek ve kara, hava ve denizlerdeki ısı değişimi çok hızlı olur, yeryüzünde saatteki hızı yaklaşık olarak 160 km olan şiddetli kasırgalar meydana gelirdi. Bu durum insanlar başta olmak üzere tüm canlılar için elverişsiz olan bir yaşam ortamının oluşması demektir. Böyle bir ortamda dinlenme, konuşma gibi faaliyetler olmayabilirdi. Gün sekiz saatte biteceğinden, canlıların biyolojik saati karışık bir düzende olacaktı ve dengesizlikler oluşacaktı. Denizlerdeki kabarma az olduğundan denizde yaşayan canlılar için yaşam çok kolay olmayacaktı.

Bir Cevap Yazın