Avrupa Birliği nedir?

Avrupa Birliği (European Union), toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtası içinde bulunan ülkeleri kapsayan, halihazırda 27 üyesi bulunan, ekonomik ve siyasi bir yapılanmaya verilen addır. Kısaca AB (EU) olarak bilinir. 1992 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’nun tanımını ve içeriğini değiştiren Avrupa Birliği Antlaşması (Maaastricht Antlaşması) ile kurulmuştur.

Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri şunlardır:Avrupa Bbirliği
1.      Almanya
2.      Avusturya
3.      Belçika
4.      Bulgaristan
5.      Birleşik Krallık
6.      Çek Cumhuriyeti
7.      Danimarka
8.      Estonya
9.      Finlandiya
10.     Fransa
11.     Hollanda
12.     İrlanda
13.     İspanya
14.     İsveç
15.     İtalya
16.     Kıbrıs
17.     Letonya
18.     Litvanya
19.     Lüksemburg
20.     Macaristan
21.     Malta
22.     Polonya
23.     Portekiz
24.     Romanya
25.     Slovakya
26.     Slovenya
27.     Yunanistan

Bu ülkelerin arasına katılmak üzere beklemekte olan 5 ülke vardır. Türkiye de bunlardan biridir. Diğerleri ise İzlanda, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya’dır.

Avrupa Birliği’nin para birimi Avro (Euro) ‘dur. Yabancılar için; üye ülkeler arasında geçişi sağlayan, Schengen Antlaşması ile oluşturulan tek bir vize vardır. Bu vizeye Schengen Vizesi denir. Ancak, Schengen vizesine ilaveten kendi özel vizesini uygulayan ülkeler de bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin Kopehag Kriterleri adı verilen kriterleri karşılaması mecburidir.

Avrupa Birliği, üye başvurusunda bulunan ülkelerden Müslüman olanlar konusunda (Türkiye gibi) objektif olamadığı, bu nedenle bir Hristiyan Kulübü olduğu ve öyle kalacağı gibi eleştirilere sıklıkla maruz kalan bir yapılanmadır. 12 Eylül 1963 yılında AET ve Türkiye arasında yapılan Ankara Antlaşması gereğince atılması gereken adımların atılmaması, sürekli farklı bahaneler ile üyeliği zorlaştırıcı girişimlerin olması bu eleştirilere haklılık kazandırmaktadır.

Ancak, yine de Türkiye Avrupa Birliği üyelik başvurusunu geri çekmemiş olup, gerekli tüm adımları atmaktadır. Her yıl Avrupa Birliği İlerleme Raporu adı verilen rapor kapsamında sonuçları paylaşılan süreç içinde; ülkemizin bu alandaki çalışmaları Avrupa Birliğince değerlendirilmektedir.

Bir Cevap Yazın