Aşağılık kompleksi neden yaşanır?

Aşağılık kompleksi kişilerin çocukluk döneminden kalmış olan bir duygudur. Bu durumda kişiler kendisini diğer insanlardan daha yetersiz olarak algıladığından dolayı yaşanır. Bu duyguyu yaşayan kişilerin bu yaşadığını anlamak için konuşmalarında sarf ettikleri kelimelere bakmak gerekir. Bu insanlar “ama, lakin, bunu bende yapardım, ben bunu hallederim ama….”  gibi sözler sarf ederler. İnsanların aşağılık duygusunu anlatacak en önemli faktör beden dilidir. Bu durumdaki kişiler gerçekte bir yanılgının içinde olur. Bu konuda kendi yeteneklerinin farkında olmazlar. Kendilerini devamlı olarak diğer kişilerle mukayese ederler. Bunun sonunda kişi kendini başkalarından daha değersiz, yeteneksiz ve daha aşağıda olan bir seviyede hisseder. Bu duygular sanal yaşanmış bir durum olarak kabul edilmekte, bu düşünceler aslında gerçek değildir. Bu duyguda olan kişilerin çevresiyle ilişkileri iyi değildir. Ayrıca kişiler devamlı olarak kendilerini çevresine ispatlamak ister.

Aşağılık kompleksi hangi sebeplerle olur?

aşağılık kompleksi

Bu problem çocukluk döneminde başlamış olan bir süreçtir. Kişide benlik tasarımı adı verilmiş kendi gözündeki fotoğrafı, çevresi, anne ve babası, akrabaları ve eğitimciler tarafından şekillendirilmektedir. Bunun sonunda kişi ben dediği bu tasarımına ulaşmış olur. Kişinin bu şekillendirmesi doğru bir şekilde yapıldığında, kişi gerçek algısını ve gerçeğini yaşayabilir. Ancak bu şekillendirme çarpıtılır, eleştiri yapılırsa aşağılık duygusu oluşur. Çocuğa sen bunu yapamazsın, sen sus konuşma, sen bunu beceremezsin gibi söylemleri sürekli olarak söylemek bu duygunun oluşmasına zemin hazırlanır.

Aşağılık kompleksi kişinin fiziksel özellikleriyle ilgili midir?

Aşağılık kompleksi yaşayan kişilerin fiziksel özellikleri de bu durumla yakından ilgilidir. Ergenlik dönemini yaşayan kişiler fiziksel özellikleri üzerine çok fazla yoğunlaşır. Kendilerini sürekli olarak başkalarıyla kıyaslarlar. Bu durumda olan kişilerin saçı, boyu, kilosu, gözüyle alakalı kendisinin beğenmediği yönleri bulunuyorsa, çevresi kendini yanıltmışsa, kişinin aşağılık duygusunu yaşaması beklenebilir.

Aşağılık kompleksini yenmek için ne yapılabilir?

Bu kişiler öncelikle bu sorunu yaşadıklarını kabul etmelidir. Bu duygunun temelinde kişinin özgüven eksikliği vardır. Kişi önce kendi yeteneğinin farkına varmalı ve benim özelliklerim bu demelidir. Mükemmeliyetçi yapısından uzaklaşmalı, kendinin her konuda başarılı olamayacağını kabul etmeli ve yaşamını sürdürmesi gerekir. Özelliklerini kabul edip, bunları geliştirmek için bazı kurslara katılmalıdır. Kişinin fiziksel özelliklerinde olan kusurdan dolayı oluşan aşağılık kompleksi varsa, bu özelliklerini önce kendisi kabul etmeye çalışmalıdır.

Aşağılık kompleksi hangi sorunlara neden olur?

Bu duygunun giderilmediği ve ilerletilmesi halinde, bunun önemli bir sorun haline gelmesi kaçınılmazdır. Kişiler işlerinde ve özel yaşamında gerekli olan başarıyı gösteremez. Sosyal ilişkileri kısır kaldığından, ilişkilerini geliştirme fırsatı bulamaz. Bu nedenle yalnızlık duygusu yaşanır ve toplumdan uzaklaşma sonucu doğar. Bu kişinin yaşamında mutsuz olmasına sebep olur. Yaşamında yapacağı işleri bile kendi ön yargılarından dolayı yapamaz. Aklında sürekli olarak ben yetersizim, beceriksizim gibi olumsuz düşünceler olur. Bunlar kişinin önüne geçen engeller olarak kabul edilir. Bu sebeple kendi yeteneklerini açığa çıkaramaz. Yaşamında başarısızlıklar yaşar, gelirinde düşüşler olur. Sosyal yaşamında problemler yaşar, dostlukları devam etmez.

Aşağılık kompleksi nasıl tedavi edilir?

Diğer psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi önce hastanın bu sorununu kabul etmesi gerekir. Bu aşamadan sonra, yapılan çalışmalarla kişinin kendi yeteneklerinin farkına varması sağlanıp, bunları geliştirmesi için çaba harcanır. Kişinin kendine bazı hedefler belirlemesi amaçlanır. Bunların yardımıyla başarılar kazanılırsa, kişiler özgüvenini kazanmaya başlar. Bundan sonraki aşamada sorunları kendi başına çözebilecek duruma gelir. Bu sorunları yaşayan kişilerin aile üyeleri ve çevresi bu konuda destekleyici olmalı, kişinin başarılarını desteklemelidir. Bu sorunu yaşayan kişilerde yapılan terapiler olumlu sonuçlar verir.

Bir Cevap Yazın