Anı ve gezi yazısı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Anı, kişinin kendi hayatında yaşadığı olayları kaleme aldığı yazı türüdür. Diğer bir deyişle kişinin hatıralarını kaleme almasıdır. Bu nedenle bu yazı türlerine hatıra da denilmektedir.

Gezi yazısı kişinin gerek yurt içinde gerek yurtdışında gezip gördüğü ülkeleri, şehirleri, mekânları anlattıkları yazı türüdür.

Anı ve gezi yazısı, ikisi de gerçeği yansıtır.

Gerek gezi yazısı olsun gerek anı yazıları anlatılanlar fotoğraf, video ya da yazılı belgeler ile desteklenebilir.

Gezi yazılarında yazar kendinden ziyade mekân tasvirlerine yer verir. Anılarda kişi kendini ve olayın içindeki diğer kişileri tasvir eder.

Gezi yazısında yer mekân ön planda iken, anılarda olaylar, olayların akışı ve olaylar ile bağlantılı kişiler ön plandadır.

Gezi yazılarında mutlaka şimdiki zamanla bağlantılı konular mevcuttur. Ancak anıların tümü geçmişe aittir.

Gezi yazılarında, mekânların güzelliklerine karşı kişide bıraktığı duygu ve düşüncelere yer verilir. Anılarda ise daha yalın bir dille olay hakkındaki düşünceler ya da olayın hissettirdiği duygulara yer verilir.

Bir Cevap Yazın