Akil insan ne demektir?

akil-insanlar-heyeti

Son dönemde siyasi hayatın içinden çıkan güncel kelimelerden biri “akil” olmuştur. Akil; sözlük anlamı ile “akıllı” demektir. “Akıl sahibi insan” olarak bu tanımı genişletebiliriz. Ancak, son dönemde popüler olan anlamı ile akil, bu tanımın dışında bir anlam ifade etmektedir, zira akıl her insanın sahip olduğu bir ayrıcalıktır.

Farklı statülerden, farklı mesleklerden toplam 63 kişiyi kapsayan akil insanlardan oluşan bir grup kurulması ve bu grubun siyasi amaçlar ile paralellik arz eden bazı çalışmalar gerçekleştirmesi şeklinde yaşanan gelişmelerde, “akil insan” tanımlaması ile kastedilen, konuya özel olarak eğilmesi beklenen, konuyla ilgili hükümete yardımcı olması beklenen, konuşma yetenekleri ile ikna edici ve bilgilendirici olma yeteneklerinin yüksek olduğuna inanılan, bu yetenekleri ile sorumluluk alanlarındaki halka açıklamalar yapmak, sorularına yanıt vermek gibi görevleri olan insanlardır.

Siyasi hayatın dışında, toplum içinde de çoğu zaman “akil” olarak adlandırılan, yaşı, deneyimi, bilgisi ve görgüsü ile toplumda sevilen görüşlerine önem verilen insanlar vardır. Bu insanlar, resmi olmayan bir referenas ve başvuru makamı gibi bir statüye sahiptirler.

Ülkemizde siyasi gündeminde güncelliğini koruyan ve halen görevlerine devam etmekte olan akil insanlar heyetinin görev konusu; hükümetin terör ile ilgili çabalarına destek vermek bu anlamda bir kamoyu oluşturmaktır. Bu kapsamda akil insanların formal statüleri söz konusudur. Devletin görevlendirdiği kişiler olarak ülkemizin tüm bölgelerinde temasta bulunarak, görevlendirildikleri alanda varolan bilgi kirliliğini ve bilgi eksikliğini yok etmek, oluşan endişeleri gidermek için çaba göstermektedirler.

Konu hassas ve geçmişi derin olduğundan,  halk arasında farklı tepkiler doğmakta; bu tepkilerin bazıları olumsuz olup, bu kişilere yansıtılmaktadır. Olumlu tepki kadar olumsuz tepki de normaldir, zira akil insanların esas görevi de konuya olumsuz yaklaşanların buna sebep olan kafa karışıklıklarına ve endişelerine bir son verebilmektir. Ancak, olumsuz tepki saldırı olmamalı, herkes görüşünü demokratik bir şekilde beyan edebilmelidir.

Bir Cevap Yazın