Aikidonun çocuklara olan faydası nedir?

cocuk ve aikidoAikido son yıllarda popüler olmaya başlamış, saldırıdan ziyade savunma içerikli uzakdoğu kökenli spor dallarından biridir. Uzakdoğu sporlarının birçoğunda olduğu gibi aikodo da bedeni terbiye eden bir spor olmanın yanı sıra ruhu da terbiye eden, ruhsal gelişimi büyük ölçüde destekleyen bir öğretidir aynı zamanda.

Aikidonun ruhsal gelişimi destekleyen etkisinden maksimum düzeyde yararlanabilmek adına bu sporun çocuk gelişiminde yararlanılan, olumlu etkilerinden uzun yıllar boyunca çocukların yararlanmalarını sağlayan bir tercih günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. Aikidonun çocuk gelişiminde tercih edilen araçlardan biri olmasının sebebi aşağıdaki hususlardan biri, birkaçı ya da hepsidir.

  • Aikido çocuğa disiplini öğretir. Aileler çocuklarının disiplinsizliklerinden, disiplin uygulamalarına olan aşırı tepkili hallerinden çokça şikayet ederler. Bu şikayetin ortadan kalkmasında aikidonun mucizevi etkisi olduğu gözlemlenmektedir.
  • Aikido çocuğa aklını kullanmayı öğretir. Akıl, insanları diğer canlı türlerinden ayıran en net farklardan biridir. Aklın iyi yönde ve en efektif şekilde kullanılması halinde insanların üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur. Ancak, insanlar genelde bu ayrıcalıklarının nimetlerinden yararlanamazlar. Bunu sebebi potansiyellerinin farkında olmamaları, akıllarını yeterince kullanmıyor olmalıdır. Herhangi bir değerin olumlu sonuçlar üretmesi için, o değerin sadece var olması yetmez, işlenmesi gerekmektedir. Çocukların akıllarını en etkin şekilde kullanmaları aikido ile mümkün olmaktadır.
  • Aikido çocuğa uyumu öğretir. İnsan sosyal bir varlıktır. Hayatı tek başına idame ettirmediğinden en yakın çevresinden itibaren uyum içinde olmak durumunda olduğu birçok insan ile donatılmış bir yaşama sahiptir. Bu uyumun gözetilmesinde yaşanan problemler, kelebek etkisi ile tüm toplumda sorunların ve uyumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verir. Aikido ile çocuklar çevrelerindeki insanlar ile uyum içinde olmayı, kuralları uygulayarak legal anlamda da uyumlu bir birey olabilmeyi en kalıcı şekilde öğrenmektedirler.

Aikido herşeyden önce bir spordur. Genel anlamda spor ile içiçe olmanın fiziki ve ruhsal faydalarına ilaveten, aikidoya özel manevi kazanımlarından çocukları mutlaka yararlandırmak gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın