13 neden uğursuz?

13 sayısıİnternette birçok farklı sitede 13 “rakamının” uğursuzluğuyla ilgili yazılar yazılıyor olsa da en baştan belirtilmesinde yarar var ki, 13 bir rakam değil sayıdır… Günümüzde 13 sayısının bilhassa Hıristiyan alemi için uğursuz olduğu ve Hz. İsa’nın meşhur son yemeğine katılan 13. kişinin yani Yehuda’nın kensini ele verdiği için sayının da uğursuz olarak kabul edildiği iddia edilir. Ancak 13 sayısının uğursuzluğunun kökenine inildiğinde, bilinen insanlık tarihinin en eski ve oldukça farklı türleri bulunan inançlarından olan Paganizm ile karşılaşılır. Bugün dahi pek çok komplo teorisine konu olan inanç, örgüt ve loca ile ilgili söylemlerde karşılaşılan Paganizm inancı; simge, sembol, sayı, geometrik şekiller ve astronomik bilgiler gibi konulara adeta takıntılı olduğu için 13 sayısının uğursuzluğuna dair mistik çok tanrılı inançlarda pek çok argüman bulunduğu söylenmektedir.

13. Burç

Modern kültürde pek çok insanın düzenli olarak takip ettiği ve bir o kadar insanın da fal mahiyetinde olmasa da insanların “karakteristik” özelliklerini belirlediğine inandığı burçlar ile 13 sayısının uğursuzluğu arasında bir ilişki kurulabileceği, ilk bakışta zorlansa dahi birçok insanın aklına gelmeyecektir. Burç, astronomi biliminde “takımyıldız” olarak isimlendirilir. Pek çok insan bilmiyor olmasına karşında astronomi ve uzay bilimlerinin konusu olan takımyıldızlar, “bilinen” astroloji uğraşında olduğu gibi 12 değil, 13 tanedir. Ancak belirtilmesinde yarar var ki, astrolojideki Zodyak Takımyıldızları arasında bu 13. takımyıldız bulunmaktadır ancak bu takımyıldıza herhangi bir simge verilmemiştir. Bir yılın 12 aydan oluşması, 13’ün bilindiği üzere asal sayı olması ve astroloji ile uğraşan pek çok insanın “daha da iyi bildiği üzere” onlarca farklı nedenden ötürü gökkubbedeki takımyıldızlardan sadece 12 tanesi temel “burçlar” olarak kabul edilmiştir. Ophiuchus ismiyle bilinen “Yılancı Takımyıldız”, simge ile ifade edilmemekte ve genel olarak insanların bildiği burçlar dışında kalmaktadır.

13. burçOphiuchus Takımyıldızının bu özel durumunun 13 sayısının uğursuzluğu ile ilişkili olduğu ve kökeninde de kadim Pagan inançlarındaki kötü tanrıları ifade ettiği de söylenmektedir. Binlerce yıl öncesi düşünüldüğünde ezoterizm ve inisiyasyon ile doğrudan ilişkili olan burç yorumculuğu ve falcılık pek çok Pagan toplumda geniş kabul görmüş, 13. Takımyıldızın tanrısı ya da tanrılarının da çeşitli kötü olaylara neden olduğuna inanılmıştır. Şüphesiz günümüzde astroloji ile detaylı bir şekilde ilgilenenlerin bu 13. Takımyıldızın da bir önemi olduğunu söylemesi de mümkündür ancak genel olarak bilinen Ophiuchus’un 12 burcun arasında olmadığı da aşikardır. Ayrıca unutulmamalıdır ki; “astroloji bir bilim dalı değil, gelecekte insanların maruz kalacağı etkileri söyleyen bir uğraş/inanıştır”. Dolayısı ile astroloji ile yakından ilgilenen kişilerin bu 13. Takımyıldızın da “bir işe yaradığını” söylemesi ve bilinmemesine karşın Ophiuchus’un da bir tesiri olduğunu iddia etmesi mümkündür…

Yunan Mitolojisi

Popüler kültürün yakından ilgilendiği Yunan Mitolojisi; çizgi romanlardan Hollywood filmlerine, hikayelerden kitaplara birçok farklı esere esin kaynağı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Yunan Mitolojisinde “tanrıların evi” olarak isimlendirilen Olimpos Dağı‘nda sadece 12 tanrı bulunduğuna ve tanrılar değişse dahi 13 sayısı kötü kabul edildiği için dağda asla 13 tanrı olamayacağına inanılırdı. Zira Yunan Mitolojisinde Dionysus isimli tanrının Olimpos Dağı’na gelmesiyle birlikte dağdaki toplam tanrı sayısının 13 olmaması için Tanrıça Hestia’nın dağdan indiğine ve insanlar arasında yaşamaya başladığına dair hikayeler mevcuttur.

Hıristiyanlık

son yemekRomalıların Hz. İsa’yı tutuklayarak çarmıha gerdiğine inanan bazı Hıristiyanlar, bu olayın gerçekleşmesinden önce Hz. İsa’nın havarileri ile son defa bir araya gelerek yemek yediğine inanır.  Bilinen medeniyet tarihinin en çok tanınan ve adını tarihe yazdırarak ismini ölümsüzleştirmeyi başaran kişiliklerinden olan Leonardo Da Vinci’nin meşhur tablosunda da betimlenen bu olay, Hıristiyan aleminde Son Yemek olarak bilinir. Yuhanna İncil’inde geniş bir şekilde anlatılan bu Son Yemek’te, Hz. İsa’nın havarileri ile birlikte Kutsal Kase‘den şarap içtiği ve bu yemekten sonra da tutuklandığı anlatılmaktadır. Bazı Hıristiyanlar bu yemekte masada bulunan Havari Yehuda’nın Hz. İsa’yı 13. kişi olarak ele verdiğine inanmakta ve bu sebepten ötürü de 13 sayısını uğursuz kabul etmektedir. Ayrıca Yehuda’nın vicdan azami sebebi ile kendini astığı da söylenenler arasındadır.

Bir Cevap Yazın