Yüksek lisans alımı nasıl yapılır?

Dünyanın her yerinde eğitimin son derece büyük önem taşımaktadır. Çünkü sadece lisans mezunu olmak artık yeterli gelmiyor. Kimi eğitim hayatına devam etmek ve alanında uzmanlaşmak için kimi de iş hayatında daha yükselmek için mutlaka yüksek lisans eğitimi almayı tercih ediyor. Hatta bazen o kadar ileri gidiliyor ki belirli bir konuda yüksek lisans yapmış olma şartı aranıyor. Üstelik talep oldukça fazla olduğu için özel üniversiteler birazda bu durumu fırsat bilerek çalışanlar için işten sonra gidebilecekleri, akşam saatlerinde pek çok yüksek lisans programı için bir çok seçenek sunuyorlar.yüksek lisans

Bundan yaklaşık 8-10 yıl önce güzel bir işe girmek için lise mezunu olmak, hatta orta okul mezunu olmak kafi geliyor iken şimdi artık günümüzde üniversite yani lisans mezunu olmak bile yeterli olmuyor. Günümüz sosyal ve ekonomik şartları daha çok eğitimli, kendini daha çok geliştirmiş bireyler olmayı gerektiriyor. Bir de üniversite sayılarının kat kat arttığını düşünürken istihdam anlamında lisans mezunu olmak yetersiz kalmaktadır.

Geçmişe baktığımızda yüksek lisans eğitimi almak daha çok akademik kariyere yani öğretim görevlisi olma yoluna giden bir basamak olarak görülüyordu ve kariyerine akademik hayatta devam etmek isteyenlerin tercihi her zaman bu oluyordu. Oysa günümüzde çok fazla çeşide sahip olan programlar her yaştan insanlar için cezp edici oluyor. Şimdi kurumların alımlarına bakıldığı zaman özellikle uzman ve uzman yardımcılıklarında yüksek lisans, doktora ya da dil arştı arandığını görmekteyiz. Özellikle dünya çapında çeşitli faaliyetler yürüten gösteren büyük şirketler için master yapmak bir öncelik sebebidir.

Yüksek Lisans ya da (master), lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılmaktadır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız ALES‘e girip yeterli puan almış olmanız (55 puan barajı) ve başvuru yaptığınız eğitim programının şartlarını yerine getirmeniz gereklidir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi için artık ALES puan şartı aranmamaktadır. Yani ALES’e girmeniz gerekmez. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye başvuru koşulları üniversitelerin web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Her üniversitenin kurullarınca belirlenen yüksek lisans şartları Vardır.Örneğin Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri şu koşulları sağlayan öğrencileri kabul etmektedir. Üniversitenin yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilgili bölümün lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul görmüş olan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması olmazsa olmaz şarttır. ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %25’i, varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak toplanır. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılması yoluna gidilir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili üniversite programlarına yerleştirilir.

Yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin üniversitelerin web sayfalarını takip etmelerinde yarar vardır.

Bir Cevap Yazın