Yıldız kayması nedir?

Yıldız kayması insanlık tarihi boyunca mucizevi bir olay olarak görülmüştür. İnsanlar anlam veremedikleri bu gök olayını bir yıldızın gök yüzünden kayarak dünyaya düşmesi olarak adlandırmıştır. Esasen astronomi biliminde yıldız kayması diye bir olay yoktur. Zira yıldız kayması olarak adlandırılan olay aslında meteor yağmurudur. Uzayda dünyanın çekim alanına girerek çekilen meteorlar, sahip oldukları muazzam hızla atmosferimize girer. Hava moleküllerine çok hızlı bir şekilde sürtünen meteor, çok yüksek sıcaklıklara ulaşarak yanmaya başlar. Meteor olarak tabir edilen cisimlerse, uzayda dolaşan kuyruklu yıldızların yüzeylerinden kopan parçacıklardır. Kuyruklu yıldızın gidiş hızına sahip bu parçacıklar, kuyruklu yıldızın etrafında onunla beraber yol alır. Ancak dünyamızın güneş etrafındaki yörüngesine yaklaşan bu küçük parçacıklar, dünyanın çekim alanından etkilenerek atmosferimize doğru yönelir. Meteor olarak adlandırılan bu cisimler aslında birer kuyruklu yıldız parçasıdır.

İnsanların yeryüzünden çıplak göz ile gördükleri ve yıldız kayması olarak adlandırdıkları olay, yükselen sıcaklık nedeni ile meteorun yanmasıdır. Dünya atmosferine giren meteorların çok küçük bir oranı yeryüzüne kadar ulaşabilir. Genellikle oluşan sıcaklık ile tamamı yanarak yok olan meteorlar, nadiren de olsa yeryüzüne kadar parçalanmadan dayanır. Meteorun yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak yeryüzüne çarpması nedeni ile büyük hasarlar oluşabilir. Birkaç metrekarelik bir meteor dahi yeryüzüne çarptığında çok büyük kraterlerin oluşmasına neden olabilir. Sahip olduğu yüksek enerjiyi çarpış anında yerküreye dağıtan meteor, en sert kayaları bile kolaylıkla parçalayabilir.

İstatistiksel olarak her saatte dünyamıza 5 tane meteor düşmektedir. Bazı durumlardaysa bu meteor sayısı 100’e kadar varabilmektedir. Özellikle meteor yağmuru olarak tabir edilen yüksek sayıdaki meteorun atmosfere girişi ile bu sayı çok daha fazla olabilir. Dünyamızın Samanyolu Galaksisi’nde bulunduğu konum itibarıyla her 33 yılda bir “Leonids” adı verilen meteor kuşağına girer. 33 yılda bir gerçekleşen bu gökyüzü şöleninde dünya atmosferine giren meteor sayısı binler ile ifade edilir. Dünyamız güneş etrafındaki yörüngesini bir yılda tamamladığından, her yıl aynı zamanda meteor yağmurları görülür. Tabi bu durum dünyanın çekim alanından etkilenen kuyruklu yıldızın yörüngesine de bağlıdır.

Bir Cevap Yazın