Yeni gelir vergisi kanunu içeriği nedir?

MTI5NjM3Mz-ozel-insaatlara-2-cesit-vergi-geliyor

TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu’nda görüşülen ve TBMM’ye sevk edilen yeni gelir vergisi kanununun hazırlanma amacı olarak, adil bir vergi sistemi oluşturmak, kayıtlı ekonomiye geçişimizi daha da hızlandırmak ve vergi tabanının genişletilmesi gibi şeylerdir.  Bu hazırlanan kanun içeriğinde birçok alanda değişiklikler yapılacak.

Bunlardan biri olarak yeni gelir vergisi kanununa göre ev sahiplerini olanlar için birçok düzenlemeyi içeriyor. Yapılan düzenlemeye göre konut satışlarında elde edilen gelirin 5 yıllık vergi istisnası daraltılma yoluna gidiliyor. Yani anlaşılacağı üzere uzun yıllardır uygulanan ve değişikliğe gidilmeyen Gelir Vergisi Kanunu sil baştan değiştiriliyor. TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu’nda görüşülmeye başlandığı ve TBMM’ye sevki planlanan değişiklik paketinde birçok sahada değişiklikle beraber, ev sahiplerini yakından ilgilendiren değişmeleri içeriyor.

Hazırlanan bu yasaya göre konut satışlarındaki elde edilecek gelirden 5 yıllık vergi istisnası aşamalı bir şekilde daraltılacak. Yani bir kişinin eğer 1′den fazla konutu varsa ve 2 yıl sonra bu evlerini satar ise bundan elde ettiği gelirin %40′ını devlet vergiden muaf tutacaktır. Ayrıca birden fazla olan evlerini 3 yıl sonra satan kişi %50, 4 yıl sonra %60′ı, 5 yıl sonra satan için elde ettiği gelirin ise %75′i vergiden muaf olacak. Birden fazla evi olmayan şahıslar ise bu kanunun dışında bırakıldı.

Yeni Gelir Vergisi Kanununa ticaret için değil de sadece ikamet etmek için alınan bir konutun satışından elde edilecek kazancın %100 vergiden muaf tutulacak. Bu amaçla yapılan yeni düzenlemede bundan sonra her sene mart ayında verilen beyanname verme süresi 1 ay öne çekilerek şubat ayında mükellefler beyanda bulunacaklardır. Buna ek olarak bundan önceki kanunda uygulanan geçici gelir beyannamesi ile emsal kira bedeli uygulaması artık tarih olacak.

Ayrıca kanunda ev sahiplerini sevindiren ayrı bir uygulamada enerji tasarrufunu teşvik etmek için, binalarda ve evlerde yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu yalıtımı giderleri kira gelirinden düşülecek. Ancak yapılan bu kadar değişikliğe rağmen uzmanlara göre hazırlanan yasanın doğru ve güzel olduğu, fakat daha yetersiz olduğu belirtildi.

Bir Cevap Yazın