Yazılım mühendisliği nedir?

Çoğu zaman bilgisayar mühendisliği ile iç içe geçmiş yapısı nedeniyle karıştırılan yazılım mühendisliği, bilgisayarlarda kullanılan yazılım yani programlar üzerine uzmanlaşan bir mühendislik dalıdır. Yazılım mühendisliği günümüzün modern çağında insanoğlunun hayatından çıkması imkansız hale gelen bilgisayarların kullanılabilmesi sağlayan tüm yazılımların oluşturulması ve mevcut yazılımların daha da geliştirilerek çok daha hızlı, etkili ve hatasız bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır. İnsan var olmaya devam ettiği sürece bilgisayarların da var olacağı gerçeği düşünülürse, yazılım mühendisliğinin de insanın varlığını sürdürmeye devam ettiği sürece var olacağı söylenebilir.

1960’ların sonlarına doğru teknolojinin gelişmesi sonucu insan yaşamı için bir gereklilik haline dönüşen bilgisayarların daha da verimli kullanılabilmesi için orta çıkmış bir mühendislik dalı olan yazılım mühendisliği, Roma’da 1968 yılında yapılan NATO toplantısında birçok ülkenin sözcüsü tarafından gündeme taşınmıştır. Bu dönemde NASA’nın uzay çalışmalarından, farklı bilim dallarında yapılan çalışmalara kadar birçok alanda kullanılmaya başlanan bilgisayarlarda yazılım ihtiyacı doğduğundan, yazılım mühendisliği üzerine daha derin araştırmalara başlanmıştır.

Günümüzde tüm bu bilim dallarında önemli buluşların ve araştırmaların yapılmasını sağlayan yazılım mühendisliği, ayrıca çok önemli olan endüstri alanında da büyük bir öneme sahiptir. Günümüzün gelişen dünyasında sürekli olarak artan insan nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için üretimin de devasa boyutlarda yapılması gerektiğinden, artık dünya devi tüm firmalar üretim bantlarında bilgisayar teknolojisi ile desteklenen cihazlar kullanmaktadır. Tüm bu yeni nesil endüstriyel cihazların bilgisayarlar ile kontrol edilmesini sağlayan yazılımları oluşturan ve geliştiren yazılım mühendisleri, insanoğlunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlaması açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Yazılım oluşturmak kadar orta çıkartılan yazılımın kusursuz ve insan ihtiyacını karşılayan bir şekilde çalışmasını da sağlamak gerektiğinden, yazılım mühendisleri insanoğlunun sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre mevcut yazılımları da güncellemekle görevlidir. Yazılım mühendisliğinin sonsuz dünyasının insanlar için bu kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bilgisayarın var olduğu her yerde bir yazılımın olması gerektiği ve yazılımların da geliştirilebilmesi için yazılım mühendislerinin olması gerektiği anlaşılır. Kısacası yazılım mühendisliği gelecekte günümüzde olduğundan daha da önemli bir konuma sahip olacak ve insan yaşamının devamlılığını sağlayacak en önemli meslek gruplarından biridir.

Rahnansaika

Bir Cevap Yazın