Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

Günümüz şairlerindendir. 23 Nisan 1936 Tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. Yavuz Bülent Bakiler, Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç etmiş olan bir aileye mensuptur. İlk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi ise Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamlamıştır.Daha sonra şair Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir ara Ankara Radyosu’nda çalışan Bakiler, bir süre Kültür Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.
yavuzbülent
İlkokul yıllarında şiire ilgi duyan şair Sivas ile ilgili şiirler yazarak şiir yazmaya başlamıştır. Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi Hisar, Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin, Arif Nihat Asya, Nihal Atsız, Serdengeçti Osman Yüksel gibi edebiyatımızın önemli isimlerinin eserlerini okuyarak kendisini geliştirmiştir.1946 yılından 1976 yılına kadar genel olarak şiirler yazan Bakiler, 1976 yılında nesir yazmaya başlamıştır.

Şair Metal-İş Federasyonu’nda Eğitim ve Araştırma Müdü¬rü, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı’nda raportör olarak, Kısa Dalga Yayınlar Müdürlüğü’nde program yapımcısı(Bu görevi sırasında çeşitli kültür programları hazırlamıştır), Sivas’ta avukat, Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı’nda ise hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. Bakiler 12 Eylül (1980) darbesinden sonra Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmaya başladı. 1995 yılında Başbakanlık Müşavirliğinden emekliye ayrıldı.

Sanat hayatına mahallî dergi ve gazetelerde yayımladığı manzumeler ile başlayan şair, Fakül¬tede okuduğu dönemde Kopuz dergisinin yayın topluluğuna katıldı. Daha sonra Orkun Dergisinin yayın müdürü oldu. Zaman, Tercüman ve Türkiye Gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1964 yılından sonra şiirlerini Hisar dergisinde yayımladı. İlk şiirle¬rini Necip Fazıl ve Câhit Külebi’nin üslûbunda yazmış olan Bakiler, daha sonra ayrı bir şahsiyet kazanmıştır. Millî şiirimizin biçim ve muh¬teva özelliklerini şiire sindirmiştir. Memleket meselelerini, bu memleketin İnsanına olan içten sevgisini yaşayan Türk¬çe ve rahat, aydınlık bir üslûp ile anlatmıştır. Bu bakımdan Arif Nihat Asya’nın yolunu devam ettiren şairlerden sayıla¬bilir.
Samanyolu Televizyonu’nda Türk Cumhuriyetlerini anlatan “Bizim Türkümüz” ve Türkçenin doğru kullanılmasını öğreten ve açıklayan “Sözün Doğrusu” programları ile seyircilerle buluştu.

Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir tarzında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde, Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir şekilde ifade etmiştir. Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu olan şair, Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Bu yönü ile, Arif Nihat Asya’nın milli havası, mistik şiirine yakın görünmektedir.
Arif Nihat Asya ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çeşitli araştırmaları yapmıştır. Zaman zaman düzenlenen konferanslarda bu şahsiyetler hakkında bilgiler vermiştir. Yavuz Bülent Bakiler Türk dilinin en büyük savunucularından birisi olarak görülmektedir. Konferanslarında eserlerinde ve programlarında Türkçenin doğru kullanılmasını sağlamak için büyük gayret göstermiştir. Türk dilinin yozlaşmasına karşı büyük bir mücadele vermiştir.
Yavuz Bülent Bakiler ayrıca gurbetin ve hasretin şairi olarak tanınmaktadır. Özellikle Sen Sen Sen adlı şiiri genç şiir severler arasında büyük beğeni toplamıştır.

Yavuz Bülent Bâkiler Şiir Kitapları

1- Yalnızlık (1962)
2- Duvak (1971)
3- Seninle (1986)
4- Harman (2000)
5- Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin
6- Sen Sen Sen

Gezi Yazıları

1- Üsküp’ten Kosova’ya
2- Türkistan Türkistan

İncelemeleri

1- Şiirimizde Ana
2- Tabuları Yıkmak
3- Sivas’a Şiir
4- Âşık Veysel
5- Elçibey
6- Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali
7- Sözün Doğrusu 1-2
8- Sevgi Mektupları
9- Gidenlerin Ardından
10- Arif Nihat Asya İhtişamı

Anı

1- Unutamadıklarım
2- Gönlümdekiler ve Ötekiler
3- Hatırladıklarım

Bir Cevap Yazın