Vücut dili neler anlatır?

vücut diliVücut dili bedenin duruşuyla, jestler ve mimiklerle, göz hareketleri, yüz ifadelerinden meydana gelmiş olan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan bir iletişimdir. Bu tarzda gönderilen sinyallerin çoğu bilinçaltı tarafından algılanıp işlenmekte ve bir anlam kazandırılmaktadır. Yapılan araştırmalarda bir kısım insanların iletişim sırasında % 7 oranında kelimeleri kullandığı, bir kısmının da iletişimde % 30-40 oranında kelimeleri kullandığını belirlenmiştir. Buna göre bir değerlendirme yapıldığında, insanlar arasındaki iletişimin % 60-93 oranında vücut diliyle olduğu düşünülebilir. Vücut diline bakılıp kişinin o andaki durumuyla ilgili rahatlıkla bilgi edinilebilir. İçinde olduğu ruh haline göre, kişinin dışa vurduğu işaretler bir anlam kazanır. Dışa vurmuş olduğu kızgınlık, öfke, zevk alma, haz alma, mutlu olma gibi duygular anlaşılır.

Vücut dilini anlama

Bu karşıdaki insanı okuma, onun söylediklerinden ziyade vücut diline bakıp içinde olduğu durumu anlama ve bunlara göre kişinin yorumlanmasıdır. Bu durum oldukça hassas ve önemli bir detaydır. Kişinin sadece belirli bir mimiğine, jestine göre karar verilmesi yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Bu genellikle vücut dilinin tamamı değerlendirilip belirlenmelidir.

Vücudun kendini ifade edebilmesi ve fiziksel hareketler

İnsanlar konuşma yaptığında değişik fiziksel hareketler yaparak konuşmalarını desteklemesi sıkça görülür. Bazı zamanlarda kelimelerin söylenmesi zor geleceğinden, konuşmalar daha basitçe fiziksel hareketlerle desteklenmektedir. Bunların hepsi kişinin durumunu ve halini anlamaya yardımcı olur. Aynı anda kişinin içinde bulunduğu durumu anlamaya yardımcı olur.

Kadın ve erkeklerde vücut dilinde olan farklar

Vücut dilinin kullanılması kadınlar ve erkeklerde farklı yollarla olmaktadır. Bu farklılığın bazı nedenleri bulunur. Bunlardan ilki her iki cins arasında olan davranış farklılığıdır. Diğeri bu davranışların sergilenmesinde farklı amaçların olmasıdır. Kadın ve erkeklerin çocukluktan itibaren yetiştirilme farklılığının olması bunda etken olurken, sonradan öğrenilmiş olan davranışlarda bu farklılıkta etkili olur. Bunlar toplumsal olarak farklılık gösterse de, kadın ve erkek daima farklı vücut dilini kullanır.

Vücut dili kullanımı

İnsanların bulunduğu konum, hangi mesleği yapıyor olması gibi etkenler vücut dilini kullanmasına engel değildir. Çünkü herkesin anlamaya ve anlatmaya ihtiyacı vardır. İletişimin etkin olması için vücut dili kullanılır. Bunun yanında insanların birbirinin vücut dilini kullanmaya ve okumaya ihtiyacı olur. İnsanlar günlük yaşamda fark etmeden bile vücut dilini kullanmaktadır. Bunların anlatılması için mesafe faktörü önemlidir. İnsanlar sevdikleri kişilere yakın olmak isterken, sevmedikleri kişilerden uzaklaşmak ister. Vücut dili bu mesafeyi en güzel şekilde anlatır. Sarıldığımız kişileri sever, kendimizden uzak tuttuklarımızı sevmeyiz. İnsanların duygularını ifade ederken sıkça kullandığı el ve avuç hareketleri de önemlidir. Avuçların açık yukarıya bakması halinde, kişilerin teslimiyetçi ve samimi olduğu anlaşılır. Bunun tersinde, yani avuçlar kapalı ve ters olursa bu kişinin otoriter yapısını anlatır. İnsanlar tartışma anında yumruğunu sıkarak konuşur. Bu farkında olmadan yapılan bir harekettir. El hareketleri insanı en çok ele veren davranıştır. Rahat kişiler ellerini koyacağı yeri sorun etmiyorken, tedirgin olanlar ellerini saklamayı tercih eder. Yalan söyleyen elleriyle yüzünü kapamak ister. Bu yüzden yalan söylerken ellerini yüzüne daha yakın tutar.

Konuşma sırasında farkında olmadan boynu, başınızı, göğsünüzün alt tarafını kaşımanız halinde emin olmadığınız şüphelerinizin olduğunu açık verirsiniz. Söylemekten çekinilen, ifade edilemeyen düşünceler bu  şekilde anlatılır. Önceleri anlamsız gelen hareketler, bunu biraz düşünmeniz gerektiğini anlatır. Konuşmada başın durumu da, ikili ilişkilerde önem taşır. Başın aşağıya doğru eğilmesinde olumsuz bir düşünceyi, konuyla ilgilenmediğinizde başınızı sağa ve sola çevirirsiniz. Karşımızdaki kişiyle ilgilenmediğimizde başımızı ondan çeviririz. Başın durumu vücut diline çekicilik kazandıran bir etkendir. Vücut dilindeki en önemli unsurlardan biri gözler ve göz bebeklerinin durumudur. Göz bebekleri olumlu ya da olumsuz hallerde kontrol dışında büyüyebilir veya küçülür. Yalan söyleyen kişilerin göz odağını karşıda bulunandan kaçırdığı görülür. Suçluluk duyanlar bakışlarını aşağıya doğru indirir. Vücut dilini kullanırken duruş ve ifadelerde önem taşır. Kollarını kapatıp konuşan kişiler söylenenlere kapalı olduğunu anlatır. Karşımızdaki kişiyi beklediğimizde, kollarımızı açarız. Bu kendimizi iletişime açmış olduğumuzu anlatır. Tokalaşmada karşımızdakinin elini sıkı tutarsak, bu güven duygusunu oluşturur. Bacak bacak üstüne atmak, kişinin rekabet ortamı yarattığını belirten bir davranıştır. Karşısındakinin omuzunu okşayan kişi samimiyeti yaratmak ister. Kızgın olan kişiye yaklaşma, güçte üstün olduğunu anlatır.

Bir Cevap Yazın