Utangaçlık nasıl yenilir?

Kişinin diğer insanlarla etkileşim haline geçmesiyle birlikte bir sorun olduğu anlaşılan utangaçlık duygusu, uzun yıllardır davranış bilimcilerin üzerinde araştırma yaptığı konulardan biridir. Sosyologların yaptığı incelemeler sonucunda dünya üzerinde yaşayan toplumların birbirinden farklı kültürlere sahip olduğu için utanma olgusuna neden olacak konular ile ilgili de farklı görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Bazı toplumlarda utanılmaya neden olan davranış ve düşünceler, farklı bir toplum tarafından normal olarak görülebilir. Kişinin diğer insanlarla iletişim kurarken utanmasının altında, çocukluk yıllarına kadar uzanan travmatik olaylar olabileceğinden, bu tür sorunların aşılması için ilk önce muhakkak bir psikiyatri uzmanına danışmak gerekir.

“Bulunulan durumdan kurtulmak isteme duygusu” olarak tanımlanan utanma, bireyin oldukça farklı ve karmaşık nedenlerden ötürü ikili ilişkiler kurmakta zorlanmasına neden olur. Beğenilmeme korkusu, suçluluk, aşağılık kompleksi ve daha birçok farklı sorunun tetiklemesi sonucu oluşabilen utangaçlık, bazı psikolojik rahatsızlıkların bir belirtisi olarak da ani bir biçimde gelişebilir. Kişinin daha önce yaşadığı olumsuz deneyimler de utangaçlık hissine sarılmasına ve kendini bu şekilde koruma altına almasına neden olabilir. Kişi insanlar ile ne kadar az ilişki kurarsa utanmasını gerektirecek de o kadar az neden oluşacağını düşünebilir ve sonuç olarak kendini sosyal yaşamdan olabildiğinde soyutlamaya çalışır.

Utangaçlık sorunu yaşayan insanlar ilk yapması gereken konunun uzmanına başvurmaktır ancak bu tür sorunları kendi kendine aşmak isteyenlerin de öncelikle problemin kaynağını belirlemesi gerekir. Kişi utangaç olmasından rahatsızlık duyuyor ve bu durumun hayatını kökten etkileyen bir unsur oluşturmasa da kendini rahatsız ettiğini düşünüyorsa, kendi kendine bir takım çıkarsamalar yaparak problemin üstesinden gelmeye çalışabilir. Ancak bu aşamada unutulmaması gereken en önemli konu kişinin kendi kendine sorunlarını aşıp aşamayacağına uzman bir hekimin karar verebileceğidir. Konunun uzmanından yardım almanın her zaman problemin çözülmesini kolaylaştıracağını da unutmamak gerekir.

Utanılan unsurun ortadan kaldırılması, kişinin utanacak nedeni kalmadığı için sorunu etkili bir şekilde çözmesini sağlayacaktır. Başarısız olma pahasına sosyal girişimlerde bulunmak sorunun üzerine gitmek gibi algılansa da, kişinin yaşadığı problemlerin daha da derinleşesine ve utangaçlığın daha da derinleşmesine de neden olabilir. Kendine güven birkaç söz ile kazanılamayacak ancak çok hızlı bir biçimde kaybedilebilecek bir özelliktir ve yanlış uygulamalar kişinin kendine olan güveninin tamamen kaybolmasını ve daha da içine kapanmasına sebep olabilir. Söz konusu insan ve bilim için hala bir soru işareti olan beyin olduğundan, bu tür problemlerde bir uzmandan yardım almak için vakit kaybedilmemesi gerekir. Aksi takdirde sorun daha da derin bir hale gelerek, tedavi edilmesi zor bir rahatsızlığa dahi dönüşebilir.

Bir Cevap Yazın