Üslü sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır?

üslüÜslü sayılarda çarpma işlemi üslü sayı bir sayının kendisiyle çarpımının pratik bir şekilde ve kısa yoldan gösterilmesini anlatır. Üslü sayıların diğer adı üstel sayılardır. Matematikte üslü sayıların çarpma işlemi, çok zevkli ve aynı zamanda çok önemli bir konudur. Bunun nedeni temel eğitimden başlayarak,  orta öğretime geçiş, üniversiteye girme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilere üslü sayılarda çarpma işlemiyle ilgili oldukça kritik sorular sorulmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak çıkabilecek soruların doğru ve hızlı bir şekilde çözülmesi demek, öğrenciler için kaliteli bir orta öğretim kurumuna ya da iyi bir üniversiteye bir adım daha yaklaşmış olmak demektir. Bu yüzden bir anlamda üslü sayılarda çarpma işlemi, matematik konuları arasında bir kritik eşik olarak kabul edilmelidir.

Üslü sayılarda taban ve üs terimleri neyi ifade eder?

Herkesin bildiği gibi matematikte bir konunun iyi kavranmasının temel şartı, o konuyla alakalı olan temel terimlerin iyice öğrenilmesinden geçer. Eğer terimlerin eksik ya da yanlış öğrenilmesi halinde, konuyla alakalı olan ve çıkabilecek soruların yanlış cevaplanması olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle üslü sayılarda geçen iki temel iki terimin çok iyi kavranması gerekir. Bu önemli terimler, taban ve üs diye tanımlanan terimlerdir. Şimdi bu önemli terimlere bir göz atalım. Taban ve üs terimler birer harfle gösterilecek olursa, taban terimine a, üs terimine de n denirse, konu daha iyi anlaşılacaktır. Bu şekilde bir üslü sayı yazılacak olursa, an biçiminde yazılabilir.

Üslü sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılmaktadır?

Üslü sayılarda çarpma işlemi sırasında tabanlar ve üslerin aynı olması ya da farklı olmasına göre değişik işlemler yapılır. Bu işlemleri inceleyecek olursak;

Tabanlar aynı olan fakat üsleri farklı olan sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır?

Sayıların tabanları aynı, üsleri farklı ise, bu durumda ortak taban, taban olarak yazılmaktadır. Üsler toplanıp ortak tabana üs olarak yazılmaktadır.

Tabanlar farklı olan fakat üsleri aynı olan sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır?

Sayıların tabanlar farklı, üsleri aynı ise, bu durumda tabanlar çarpılarak taban olarak yazılmaktadır. Ortak üs ise bulunan tabana üs olarak yazılmaktadır.

Hem tabanları, hem de üsleri farklı olan sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır?

Sayıların hem tabanları, hem de üsleri farklı ise bu durumda önce sayıların kuvvetleri alınmaktadır. Daha sonra çarpma işlemi yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın