Üroloji nedir?

Üroloji, tıp biliminin, kadınların ve erkeklerin üriner sistem (idrar yolu) rahatsızlıklarını inceleyen dalıdır.  Halk arasında “Bevliye” olarak da bilinir. ” Genital sistemler” olarak da adlandırılan üreme sistemlerinin rahatsızlıkları kadınlarda “Jinekoloji” adı verilen, halk arasında “Kadın Doğum” olarak bilinen tıp bilimi dalı tarafından incelenirken, erkeklerde üreme sistemlerine dair rahatsızlıklar yine üroloji dalının konusudur. Üriner sistem ve üreme sistem rahatsızlıklarının hepsine “ürogenital sistem rahatsızlıkları” adı verilir. Bu şekli ile “Üroloji, erkeklerin ürogenital sistem rahatsızlıkları ile ilgilenen, kadınlarda ise idrar yolu rahatsızlıklarını kapsayan tıbbın bir alt dalıdır.” demek en doğru ve en kısa yol olacaktır.

uroloji

Ürolojinin kendi içinde alt dalları mevcuttur:

 • Endoüroloji
 • Nöroüroloji
 • Üroonkoloji
 • Kadın Üroloji
 • Pediatrik Üroloji (Çocuk Ürolojisi)
 • Androloji

Üroloji konusunda ihtisaslaşmış doktora “ürolog” denir. Ürologlar, yetişkin grupta 16 yaşa kadar olan hastalarla ilgilenirken, daha küçük hastalar pediatrik üroloji kapsamında ele alınırlar. Ürologlar, sorumluluk alanlarına giren cerrahi işlemleri de gerçekleştirirler.

Ürologlara yapılan başvurularda en çok yakınılan hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

 • Pyelonefrit
 • Sistit
 • Böbrek taşı
 • Üreter taşı
 • Mesane taşı
 • Prostat büyümesi
 • İktidarsızlık
 • Üriner sistem kanserleri (Onkoloji ile eşzamanlı takip edilir.)
 • Genital sistem kanserleri  (Onkoloji ile eşzamanlı takip edilir.)

Ürologlar, teşhis amacı ile kan ve idrar tahlili, ilaçlı ya da ilaçsız röntgen çekimi, endoskopi, ultrason gibi tekniklerden yararlanırlar. Tedavi için ise ilaçlı tedavi kadar cerrahi müdahaleler de tercih edilebilmektedir. Birçok konuda olduğu gibi üroloji alanında da önemli hastalıkların tedavisi, erken teşhis ve müdahale ile büyük oranda mümkün olmaktadır. Bu nedenle özellikle 40 yaş üstü kadınlarda yılda bir kez alt batın ultrasonu ve smear testi gibi tetkiklerin yapılması; aynı yaş grubu erkeklerin de prostatla ilgili olarak PSA kan tetkiki, rektal muayene, vb. kontrolleri yılda bir kez yaptırması önemlidir.

Bir Cevap Yazın