Umut nedir?

Umut duygusu her insanın içinde var olan bir olgu olmasına rağmen kişinin hayat tarzı, içinde bulunduğu çevre, ahlaki ve dini inanışları umut duygusunun farklı şekilde değerlendirilmesine neden olabilir. İnsanların hayatlarında meydana gelecek  bir takım olayların veya durumların olumlu sonuçlar oluşacağına inanması, umut duygusunun temel dayanağı olarak adlandırılır. Kişinin gelecekte başına gelerek hayatına pozitif katkı sağlayacağına inandığı olaylar ve durumlara karşı beklentisi, basitçe umut olarak adlandırılabilir.

İnsanların gelecekte başlarına gelecek olayların ya da içerisinde yer alacakları durumların olumlu sonuçlar çıkartarak kendilerine fayda sağlayacağına inanması, bazı insanların dini inanışı ile ilgilidir. Umut etmek ayrıca psikolojik açısından kişinin kendini güvende hissetmesini de sağlayan bir olgudur. Gelecekte bazı olayların gerçekleşeceğine ve bu olayların sonucunda güzel günler yaşayacağına inanan birey, kendine bir çeşit güven ortamı hazırlar.

Herhangi bir şeyin olması istemek de bazen umut duygusunun tarif edilmesinde kullanılabilir. Bir kişinin katılacağı yarışmada birinci olmayı istemesi, bu kişinin yarışmaya dair umut beslemesi olarak tanımlanır. Genel olarak bir tahmin ya da sanı olarak da ifade edilebilen umut duygusu, psikolojik açıdan bireyin kendini daha iyi bir ortamda yaşamaya şartlandırmasına da neden olabilmektedir. Bazı insanlar için umut duygusu hayatın yaşamaya dair olmasını sağlarken, farklı dini inanışlara sahip olan kişiler zaten hayatın yaşanması gereken ve güzel bir tecrübe olduğuna inanır ve umut ettikleri şeylerin olmasını inandıkları tanrıdan ister.

Dini açıdan bakıldığında bazı insanlara göre umut etmek tanrının ilahi düzeni ve bilgisine saygı duyarak bir çeşit erdem göstermek olarak görülürken, tam tersi durumda hayata ve geleceğe dair umutsuz olmak tanrının bilgisine ve varlığına bir saygısız ya da isyan olarak da görülebilir. Semavi dinlerde ahiret gününe olan inanç, insan algısına göre “gelecek” olarak bilinen bir süreçte kişinin ebedi mutluluğa kavuşacağına dair olan umut duygusuyla eşanlamlı olarak da kullanılmaktadır.

İyi bir olaydan ya da durumdan doğan güven duygusu olarak da tanımlanabilen umut, iyi olayların gerçekleşmesine dair inanç duymak olarak da adlandırılabilir. Umut duygusu insanların içinde var olan ve modern bilimin klasik yorumu olan deneyleme ile araştırılamayacak bir kavram olduğundan, kişiden kişiye değişiklik gösteren bu duygunun kesin bir biçimde tanımlanması ancak kişinin kendisi tarafından yapılabilir.

Bir Cevap Yazın