Ukala insanlar neden sevilmezler?

ukalaKendilerinin diğer insanlardan daha akıllı olduklarına inanan, bilgiçlik taslamayı seven kişilere “ukala” denir. Ukala kişiler toplumda çok fazla sevilmezler, dışlanırlar. Ancak, bu kişiler dışlandıklarını görmezler ya da görmezlikten gelir ve kabullenmezler, yine de ısrarla insanların arasına karışırlar ve konuşmaları, tavır ve tutumları ile insanları irrite ederler.

Ukala kişiler hakkında önemli olan şudur ki, bu insanlar gerçekten mi ukalalar yoksa bilgili tavırları nedeni ile bu durumdan rahatsızlık duyan kişiler tarafından ukala olmakla mı itham edilirler? İkinci seçenek de toplumumuzda sıklıkla yaşanan bir durumdur. Ancak, ikinci şık bile geçerli olsa, bilgisi nedeni ile takdir edilmeyip, rahatsızlık veren bir kişi için, amacı ukalalık olmasa da yine de en azından bir üslup sorunu yaşadığı söylenebilir.

Günlük yaşam, özellikle de günümüzde, yorucu ve stres vericidir. İnsanlar bu yorucu ortamda her zamankinden daha fazla huzur arar oldular. Bu huzur arayışının içinde sabır ve tolerans kapasiteleri de hızla azalmaktadır. Bu azalan hoşgörü ortamında, ukalalık gibi davranış bozukluğu olarak adlandırılması mümkün rahatsızlık veren hal ve tutumlar çok daha fazla tepki çekmekte, bu tarz kişiler her zamankinden daha fazla huzur bozucu kabul edilmektedirler.

Bilgili olmak hoş bir erdem iken, bilgisi ile insanları sıkıyor olmak, sevilmiyor olmak, dışlanmak beklenen bir sonuç kesinlikle değildir. Bu beklenmeyen sonucun doğmasında etken olan, “bilgisi ile takdir edilen bir kişi” olmakla “ukala insan” olarak kabul edilmek arasındaki hassas çizgi üsluptur.

Hiçbir insan, dikte edilircesine bilgilendirilmekten, kendisi dinlenmeksizin sürekli bir dinleme durumunda bırakılmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle ukala kişiler, dışlanıldıklarında hatayı kendilerinde aramalı, üsluplarında, hal ve tavırlarında değişiklik yapmalıdırlar. Zira, ukala olarak algılandıkları sürece yalnızlık onları bekleyen kaçınılmaz durak olacaktır.

Şeyh Edebali ne güzel söylemiş;

Ukala ile dost olma
Çok konuşur
Boş konuşur
Kem konuşur
Üzülürsün!

Üzülmek istemeyen insanların ukala kişilerin etrafında yer almayacağı açık olduğuna göre, ukala kişiler üzülmemek için kendilerini değiştirmek durumundadırlar.

Bir Cevap Yazın