Türkan Saylan kimdir?

türkanTürkan Saylan, daha çok ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Başkanı unvanı ile tanınan, ancak bu unvanının dışında çok önemli başarılara imza atmış olan bir tıp doktorudur.

Türkan Saylan, tıp alanında en büyük mücadelesini “lepra (cüzzam)” üzerine vermiştir. Onun çabalarının sonuç vermesinden önceki dönemlerde, cüzzamlı hastalar toplumdan dışlanan, yaşadıkları  medikal soruna ilaveten çok ciddi sosyal ve ailevi problemler yaşayan bir hasta grubunu teşkil ediyordu. Zira, cüzzamın dokunma veya aynı ortamda bulunma ile bulaşacağına olan yanlış inanç insanları bu kişilerden uzak durmaya yöneltiyordu. Bu hastalık aslında bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, ne şekilde bulaştığına dair kesin bir bulgu bulunmamaktadır.

Lepra (cüzzam), “Hansen basili” adı verile bir mikroorganizmanın sebebiyet verdiği bir tür deri ve çevresel sinir sistemi hastalığıdır.

Türkan Saylan, tıp doktorluğu unvanını 1963’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek almıştır. Hemen akabinde de SSK Nişantaşı Hastanesi’nde Dermatoloji uzmanlığını almıştır. İngiltere’de burslu bir şekilde eğitim görmüştür. 1982 ila 1987 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Lepre üzerine çalışmalarına 1976 yılında başlamıştır. Bu uğurda yardımcı olması, çabaların bir sahibi olması adına Cüzzamla Savaş Derneği’nin ve Vakfı’nın kuruluşuna önderlik yaptı. Bu çabaları öyle dikkat çekti ki 1986’da kendisine Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”  verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesinde Lepra danışmanlığı da yapmıştır. Sayesinde lepra tedavi edilebilir bir hastalık, lepralılar da dışlanmamış, mutlu hastalar olabildiler.

Türkan Saylan’ın bir diğer büyük mücadele alanı da kız çocuklarının okumasına yönelik verdiği örnek mücadele idi. ÇYDD bünyesinde gerçekleşen bağışlarla, birçok kız çocuğunun okulla tanışmalarına, meslek sahibi olmalarına, kariyer yolunda ilerlemelerine yardımcı olunmuştur.

Örnek bir mücadele insanı,çağdaş bir Türk kadını, başarılı bir tıp doktoru, çok yönlü, değerli bir insan olan Türkan Saylan 18 Mayıs 2009 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Bir Cevap Yazın