Türk bayrağının tarihçesi nedir?

Bazı rivayetlere göre Türk Bayrağının 1389 yılında yapılan I. Kosova Savaşı esnasında savaşta hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin kanının bir yerden toplanması ile ay ve yıldızın yan yana gelmesi ile meydana geldiği belirtilmektedir. Bu konuya dair farklı iddialarda mevcut olmasına rağmen en çok kabul gören görüş bahsettiğimiz Kosova Savaşı ile ilgili olanıdır. Çünkü savaşın meydana geldiği gecelerden biri olan 28.07.1389 akşamında gökyüzünde Jüpiter ve Ay bir arada görülmüştür.bay

Türklerin kullanmış oldukları ilk bayrağın rengi ve şekli hakkında tam bir bilgi mevcut değildir. Ancak bazı Orta Asya hakkındaki kaynakların verdiği bilgiye göre İslamiyet’ten önceki Türklerde Tuğ adı verilen bayrak veya sembollerin kullanıldığı belirtilmektedir. Siyah, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz gibi farklı renklerde çeşitli semboller kullanmış olan eski Türkler, bir mızrağın ucuna ipekten yapılmış bazı alametleri bağlarlardı ve bunlara daha çok batrak, badruk, bayrak gibi isimler verirlerdi.

Dokuzuncu yüzyıldan itibaren topluluklar halinde İslamiyeti kabul eden Türkler de çeşitli bayraklar kullanılmıştır. Bu Türk bayraklarındaki en önemli özellik, İslami motif ve unsurların daha çok ön plana çıkmasıyla birlikte, milli motif ve sembollere de yer verilmiş olmasıdır. İlk Müslüman Türk devletlerinden biri olarak bilinen Gazneliler’in bayraklarında, yeşil zemin üzerine çizilmiş beyaz hilal ile kuş resimleri mevcuttu. Karahanlılar devletine ait bayrakta ise al renk üzerine çizilmiş dokuz tuğ resmi mevcut idi. Diğer Müslümanlığı kabul etmiş Türk devletleri de çeşitli renk ve şekillerde farklı bayraklar kullanmışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk yıllarında kullanılan bayrakta mavi zemin üstüne beyaz çift kartal sembolü ve siyah çizgili gerilmiş yay ve ok resimleri bulunuyordu. Daha sonra ise değişiklik yapılarak siyah renkli bayrak kullanılmıştır. Bu bayrak aynen Anadolu Selçukluları tarafından da kullanılmıştır. Haçlı seferlerine karşı büyük mücadele vermiş olan Selahaddîn-i Eyyübi’nin kullanmış olduğu bayrak ise sarı renkli olup, üzerinde hilal bulunuyordu. Bu bayrak üzerindeki şekil hem devletin bayrağı olmuştur hem de Avrupalılar tarafından İslamiyet’in sembolü olarak görülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında da çeşitli renk ve şekillerde bayraklar kullanılmıştır. Osmanlılarda bayrak genellikle devleti temsil eden bir semboldü. Osmanlılara ait olan ilk bayrak, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından biri olan Gıyaseddin Mes’ud tarafından Osman Bey’e gönderilmiş olan beyaz renkli bayraktır. Şemseddin Sami tarafından verilen bilgiye göre Osmanlı sancağının rengini ve şeklini gösteren Sultan Birinci Murad ve Yıldırım Bayezid zamanında yaşayan Timurtaş Paşa adındaki zattır. Bu bayrak bugün kullandığımız bayrağın temelini oluşturmaktadır.

Kırmızı zemin üzerine bir de hilal ve yıldız yerleştirilmiş olan bayrak, Osmanlılarda İlk olarak 1793 yılında devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bayraktaki yıldız şu an kullandığımız yıldızdan farklı olarak sekiz köşeli idi. Ancak sekin köşeli yıldızın Sultan I. Abdülmecit döneminde 1842 yılında beş köşeli olmasına kara verildi. Bu karar ile birlik Osmanlı Devleti’nin bayrağının şekli kesinleşti.
Saltanatın 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılması üzerine, saltanata mahsus olan bayrakta kaldırıldı. Kırmızı zeminde beyaz ay yıldızın olduğu sancak bu tarihte kabul edildi. 29 Mayıs 1936 tarihinde hazırlanan 2994 sayılı kanunla, Türk Bayrağı’nın kesin şekli belirlenmiş oldu.

Bir Cevap Yazın