İyi öğretmen nasıl olmalıdır?

Eğitim hayatımız geleceğimiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu dönemde yapılmış olan küçükte olsa bir hata ileri ki dönemlerde karşımıza ciddi sorunlar çıkarabilir. Eğitim hayatında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu en önemli şey iyi bir rehberliktir. Okul döneminde doğru şekilde yönlendirilmemiş öğrenciler, yetenekleri ölçüsünde bir mesleğe sahip olamamaktadırlar.aaa
Bu noktada kendi eğitim hayatımdan vereceğim örnek bu duruma daha açıklık kazandıracaktır. Lise döneminde alan seçimi yapılmaktadır. Ben sayısal derslerde daha başarılı olan bir öğrenciydim. O zamanki sitemde 5 yarıyılda mezun olmak mümkündü. Okulda tek bir sayısal sınıf mevcuttu. Ben sayısal sınıfa gitsem 6 dönemde ancak mezun olabiliyordum. Sadece bir dönem için bütün eğitim hayatımı alt üst edip sözel sınıfı tercih ettim. Ancak sözel yeteneği iyi olan bir öğrenci değildim. Sonuçta başarılı olmuştum .Ancak sayısal sınıfta olmuş olsaydım bu başarımın daha artacağını düşünüyorum. Bu dönemde ne okul idaresi en de öğretmenlerimizin hiç biri yardımcı olmadı. Bize yol göstermedi.

Bir öğretmenin mesleğinde başarılı olabilmesi için öncelikle işini sevmesi ve onu icra ederken ondan zevk alması gerekmektedir. Öğretmenlik aynı zamanda çocukları sevmeyi de gerektiren kutsal nitelikli bir meslektir. İyi bir öğretmen alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmelidir. En kötü anlarında bile güler yüzlü olmayı başarmalıdır. Tolum içinde mütevazi davranmalıdır. Okulda ve çevresinde de problem çıkaran kişi değil problemleri çözen bir kişi olmalıdır. Pratik çözümlerle hayatı kolaylaştırmalıdır. İnsanlar arasında ayrım yapmamalıdır.
Öğrenci başarılarını değerlendirirken adil davranmalıdır. Hiçbir öğrencinin hakkını yememelidir. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini kazanmasında yardımcı olmalıdır. İçine kapanık ve sorunlu olan öğrencileri topluma kazandırmalıdır. Başarısız olmuş öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit etmeli bu yönde çalışmalar yapmalıdır. Öğrencilerin yanlış davranışlarını düzeltmelerini sağlamalıdır. İyi bir vatandaş olarak tolumun bir ferdi oldukları bilincini kazandırmalıdır.

Öğretmen bir yanlış yapmış ise yeri geldiğinde bu hatasını kabullenmeli. Öğrencilere bir insan olarak hata yapmanın doğal olduğu düşüncesini öğretmelidir. Eleştiriye açık olmalı ve öğrencilerini de bu doğrultuda yetiştirmelidir.
Öğretmenin özellikle sınıf öğretmeninin öğrenciler için yapacağı en güzel iş onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Toplum olarak çok okuyan bir toplum olmadığımız için, bu konuda en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Kitap temini konusunda okul, veli ve öğrenci işbirliği içerisinde olmalıdır.
Öğretmenin başarılı olmak için veliye daima ihtiyacı vardır. Çalışmalarını veliler ile işbirliği içerisinde yürütmelidir. Sorumluluğu paylaşarak başarının yollarını aramalıdır. Velileri hak ettikleri değeri mutlaka vermelidir. Her insanın değerli olduğu düşüncesiyle hareket etmelidir.

İyi bir öğretmen aynı zamanda iyi bir akademik geçmişe de sahip olmalıdır. Üniversite eğitimini en iyi şekilde almalıdır. Mesleği konusunda kurslara katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Geleceğin nesillerini yetiştirdiğini unutmayarak görevini yerine getirmeye çalışmalıdır.

İyi bir öğretmen sınıfında özgür çocuklar yetiştiren öğretmendir. Onlara söz hakkı vererek kendilerini ifade etme imkanı vermesi gerekir. Kendisini yeterince ifade etmemiş çocuklar içine kapalı olan bir çocuk durumuna gelir. Bunun neticesinde beklenen başarıyı gösteremez. Öğretmenin sınıfta iyi bir disiplin oluşturması gerekir. Disiplinsiz bir ortam öğrenmenin verimli olmasını engeller. Sınıf için herkesin kabul edebileceği kurallar koymalı. Bu kuralları öğrenciler ile birlikte belirlemelidir. Kurallar beraber belirlendiğinden herkesin bu kurallara riayet etmesi daha kolay olacaktır.

İyi öğretmen çocukları geleceğe hazırlayan öğretmendir. Eğitim her aşamasında onları doğru yönlendiren öğretmen başarılarına katkı sağlayacaktır. Özellikle okuma yazma bilmeyen ailelerin çocuklarının bu konuda yardıma ihtiyaçları vardır.

Bir Cevap Yazın