Truva Savaşı nedir?

Çok eskiden yaklaşık olarak M.Ö 1200 yılında Yunan Yarımadası’ndan gemiler ile yola çıkıp Ege Denizi’ni aşarak Anadolu’nun batısındaki eski Truva kentine gelen Akalar burada Truva’lılar ile savaşmış, Truva’yı kuşattıktan sonra ele geçirmiş ve yakıp yıkmışlardır.
aaa
Homeros İlyada ve Odessa adlı eserinde 10 yıl boyunca süren bu savaşla ilgili efsaneleri anlatmıştır. Romalı şair Virjil de Aeneis isimli destanında şu öyküye yer vermiştir.

Efsaneye göre Truva Savaşı’na bir deniz tanrıçası olan Thetis ile ölümlü Peleus’un düğün şöleninde meydana gelen bir olay sebep olmuştur. Misafirler arasında kavga tanrıçası Eris belirir. Elinde en güzel olana verilmek üzere altın bir elma vardır. Tanrıların kraliçesi Hera, güzellik kraliçesi Afrodit ve bilgelik tanrıçası Athena arasında güzellik yarışması yapılır. Seçim içim Truvalı prens Paris çağrılır. Pari seçimini Afrodit’ten yana kullanır. Afrodit’in Paris için seçmiş olduğu eş Zeus’un kızı Helen’dir. Ancak Helen Sparta Kralı Menelaos’un karısıdır. Paris Menelaos’un sarayına gider ve kralın saraydan uzaklaştığı bir gün Helen’i kaçırıp Truva’ya getirir. Helen’i geri almaya karar veren Menelaos görkemli Miken şehrinin kralı olan erkek kardeşi Agamemnon’dan yardım ister. Herkes bir araya toplanır. Ordunun komutanı Odyseus ‘tur.

Yunanlılar büyük bir filo ile Truva’ya doğru hareket ederler. Oysa Truva’da bilge kral Priamos ve onun oğlu olan yiğit Hektor koruduğu büyük surlar ile çevrili kuvvetli bir şehirdir. Truvalılar Helen’i geri vermeyi red ederler. Yunanlılar Truva çevresinde ordugah kurarak beklemekten başka bir şey yapamazlar.
Truva kuşatması her iki tarafta fazla bir üstünlük sağlamadan 9 yıl sürer. Bu sürenin sonunda Aşil ile Agamemnon arasında bir kavga çıkar. İlyada destanı bu kavga ile başlamıştır. Bunu izleyen çarpışmalara tanrı ve tanrıçalarda katılır. Paris’in elmayı Afrodit’e vermesini hala kızgın olan Hera ile Athena Yunanlıların yanında yer alırken Afrodit ile Apollon’da Truvalıları destekler. Hektor ve Aşil arasında kıyasıya bir kavga başlar. Aşil, Hektor’u öldürdükten sonra cesedini arabasının arkasına bağlayıp Truva surları çevresinde 3 defa tur atar. Priamos oğlunun cesedini alıp gömmeye götürür.

Ne var ki Truva hala teslim olmamıştır. Kuşatma devam etmektedir. Aşil Paris’in atmış olduğu bir ok ile ölür. Paris de bir başka Yunanlı kahraman olan Philogteres’in okuyla can vermiştir. Odysseus da artık hileye başvurmanın zamanının gelmiş olduğuna karar verir. Yetenekli bir Yunanlı marangoz olan Epeios’a silahlı savaşçıların sığabileceği büyüklükte içi boş tahta bir at yaptırır. Aralarında Odysseus, Menalaos ve Epelos da olmak üzere bir grup Yunanlı atın içine girip gizli kapıyı kapatırlar. Sinon isimli tek bir Yunanlı haricinde bütün adamlar gemilere binip uzaklaşır ve yakındaki Tenedos Adası’nda (bugün Bozcaaada) saklanırlar.

Truvalılar yavaş yavaş şehirden çıkıp terk edilmiş ordugahı kolaçan etmişlerdir. Düzlükte durmakta olan kocaman tahta at onları şaşırtır. Aralarında konuşup onu içeriye taşımaya karar verirler. Buna yalnızca Apollon rahibi Laokoon karşı çıkar. Ama Truva, yenik düşmeye mahkumdur. Tanrılar, Truvalıları rahibin yalan söylediğine inandırmak için denizden iki büyük yılan gönderirler. Bu korkunç yaratıklar rahibi ve iki oplunu parçalar ve bunun üzerine Truvalılar tahta atın kutsal odluğuna inanırlar. En son kanıt olarak Sinon bulunup Priamos’un huzuruna çıkarılır. Sinon Yunanlıları tek ettiğini ve içeri alınır ise atın şehri koruyacağını ifade eder. Truvalılar daha fazla delile gerek duymazlar. Güle söyleye atı surların içine çekerler. İçeri girdikleri zaman, Priamos’un kızı Kassandra korkunç bir felakete karşı onları uyarır. Aslında tanrı Apollan binicilik yeteneği vermiş. Ama sonradan kıza öfkelendiği zaman bu armağanını etkisiz kılarak onu cezalandırmıştır. Böylece Kassandra gelecekten haber verir ama kimseyi söylediklerine inandıramaz. Yunanlılar Truva’nın yıkımına yardımcı olurlar. Bir Truvalı kahraman şehirden kaçmayı başarır. Bu kişi Afrodit’in oğlu Aeneas’tır. Truva’nın yağmalanmasından sonra Odysseus yurdu İthake’ye ve karısı Penelope’ye kavuşuncaya kadar dolaşır.

Bir Cevap Yazın