Tomas Addison kimdir?

th

Thomas Addison, 1793 tarihinde Northumberland’a doğan ve 1860 yılında Sussex vefat eden, dünyaca ünlü bir İngiliz hekimidir.

Üniversite eğitimini İskoçya’nın başkenti olan Edinburg şehrinde bulunan Edinburg üniversitesinde yapmıştır. Tıp alanındaki araştırmalarına ve incelemelerine devam edebilmesi için, tıp profesörü olan Richard Bridge ile beraber Londra Guy hastanesine atanmıştır. Tıp alanındaki ilk çalışması olan iç salgı bezlerindeki işlev bozukluklarının insanda meydana gelen hastalıklara nasıl yansıdığını incelemiştir. Bundan dolayı salgıbezleri bilimi olan endokrinolojinin kurucusu ve ilk öncüsü sayılmaktadır. Böbrek üstü bezlerinin etkileri insan vücudunda iki hastalığı sebep olduğunu bulduğu için, bu iki hastalığa onun ismi verilmiştir. Bu hastalıklar addison hastalığı ve addison kansızlığı olarak tıp ilmine girmiştir. O dönemlerde hastalıkların araştırılmasında ve incelemesinde yeterli laboratuar aletlerinin gelişmemiş olması ve özellikle mikroskopun yeterli olmaması nedeniyle kanın yapısı iyi bir şekilde bilenememiştir. Buna rağmen Thomas Addison, yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde zatüre, tüberküloz ve deri hastalıkları üzerine çeşitli akademik yazılar yazmıştır. Bu yazdığı yazılar Guy Hastanesi raporları (Guy’s Hospital Reports) ile birlikte diğer önemli çalışmalarını anlatan yazıları 1868 yılında ölümden sonra yayınlanmıştır. Bu yayınlardan birkaçı şöyledir: Thomas Addison’un Basılmış Yazılarının Derlemesi (A Collection of the Published Writing of the Late Thomas Addison), J. Morgan ile birlikte hazrladıkları Zehirli Maddelerin Canlı Gövdeye Etkileri Üzerine Bir Deneme (An Essay on the Operation of Poisonous Agents Upon the Living Body). 1829 R. Bright ile birlikte hazırlayıp yayınladıkları Elements of the Practice of Medicine (Tıp Uygulamasının Öğeleri), 1839 tarihinde, On the Constitutional and Local Effects of Disease of the Supra ve 1949 yılında yayınlanan Böbreküstü Kapsüllerinin Yapısal ve Yerel Etkileri (Renal Capsules)dir.

Addison hastalığı olarak bilinen hastalığın özellikleri şöyledir: insanda ilk önce, sinsi olarak başlayan bu hastalığın belirtileri çabuk yorulma, kusma, iştahsızlık, cilt ve mukozada renk değişimine neden olması,  zayıflama, bulantı ve alçak kan basıncı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan tüberküloz,  iki taraflı olan metastazları, sarkoidoz, lösemi infiltrasyonları ve amiloidozdur.

Bu hastalık sonucu, böbrek üstü bezleri büyük bir yıkıma uğramakta ve bu hastalığın büyümesine ve gelişmesine sebep olmaktadır.

Bir Cevap Yazın