Tilavet secdesi nedir?

tilavetKur’an-ı Kerim’de on dört adet secde ayeti vardır. Bu secde ayetlerinden birini okuyan ya da işiten, aklı başında ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın yapması vacip olan secde tilavet secdesidir. Müslümanlar üzerine vacip olan bu secdeyi yapmaz ise dinen günahkâr sayılırlar. Tilavet secdesini yapmak Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilavet secdesini sadece okumak secdeyi yapmak için yeterlidir. Kulakların işitme özürlü olması burada önemli değildir. Uyurken bile secde ayetini işitmek, tilavet secdesini vacip kılar. Müslümanın cünüp ya da sarhoş olması bu secdeyi yapmasına engel değildir, yine de kendisine vaciptir. Secde ayetleri sadece uyuyan, akıl hastası ya da mümeyyiz olmayan bir çocuktan işitilirse tilavet secdesini yapmak vacip olmaz. Okunan ya da işitilen secde ayetlerinin secdesi, ömür boyunca yapılabilir, lakin bilerek geciktirmek günahtır.

Namaz dışında secde ayetlerini işiten ve okuyan kişi tilavet secdesini yapmak için, önce niyet eder, sonra kıbleye dönerek ayakta ellerini kulaklara kadar kaldırmadan ‘’ Alla hu Ekber ’’ diyerek secde eder. Üç defa ‘’ Sübhane rabbiye’l- a’la’’ diyerek secdeden kalkar. Daha sonra “semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” der. (Bakara, 2/286)

Bir Müslüman kaç defa secde ayeti okumuş ya da işitmiş ise o sayıda tilavet secdesi yapmak zorundadır. Fakat her secdeyi yaparken, niyet etmesi şarttır. Eğer namaz esnasında, dışarıdan bir kişinin secde ayeti okuduğu duyulursa, namaz bittikten sonra, tilavet secdesi yapılır. Secde ayetlerinin manasını bilmesek bile tilavet secdesini yapmak yine de vaciptir. Bir kâfirin okuduğu secde ayeti sonrasında bile Müslümana secde yapması vaciptir.

Dinimizin gereği olan tilavet secdesini yerine getirmek, bizler için vacip kılınmış, yapılmaması halinde günahkâr olacağımız Kur’an-ı Kerim de de açıkça ayetlerde yazılmıştır. Dinimizin gereklerini yerine getirmek her Müslümana farzdır.

 

Bir Cevap Yazın