Terminoloji nedir?

Terim bilimi olarak da adlandırılan Terminoloji en basit anlatımla, insanların kullandığı terimleri inceleyen ve bu terimlerin kullanım alanlarını araştıran bir bilim dalıdır. Basit ve bileşik sözcükleri yakından inceleyen Terminoloji, yazının bulunmasından bugüne insanoğlunun farklı dillerde kullandığı tüm terimleri araştırır. Dünyanın dört bir köşesinde yaşamını sürdüren insanların konuştukları farklı dillere yerleşen terimlerin kökenini de araştıran Terminoloji, kelimelerin yüzyıllar içinde nasıl değiştiğini ve günümüze nasıl ulaştığını da inceler.

Terminoloji insanoğlunun yaşamında kullandığı farklı terimlerin anlamlarıyla ilgilendiği gibi bu terimlerin çözümlenmesi ve kökeninin araştırılması konusunda da birçok çalışma yapar. Kavramsal sözcüklerin gerek anlamları gerekse de kullanımlarını inceleyen Terminoloji, farklı kavramların sınıflandırılmasını da sağlar. Biyoloji, kimya veya fizik gibi farklı bilim dallarında kullanılan sözcükleri belirli özelliklere göre listeleyen Terminoloji, bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan yeni kavramsal sözcüklerin kökenini de araştırır.

Terminoloji ayrıca insanların günlük yaşamlarında çok sık kullandığı ve artık klasik sözcükler olarak isimlendirilen bir takım terimlerin belirli kurallar çerçevesinde kullanılması üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapar. Kavramsal içerikli sözcüklerin bilim çevreleri tarafından ortak anlamlarda kullanılmasını sağlayan Terminoloji, bu şekilde bilimadamlarının ortak bir dile sahip olmasına yardımcı olur. Bilimin evrenselliği düşünüldüğünde farklı diller konuşan bilimadamları dahi Terminoloji sayesinde ortaya çıkan kalıpları kullanarak fikir alışverişi yapabilir. Bu nedenle Terminoloji bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin farklı çevrelerce de yorumlanabilmesini veya anlaşılmasını sağlamaktadır.

Terminoloji insanların konuştuğu dillere yerleşmiş ve günlük hayatta yaygın bir biçimde kullanılan sözcüklerin kavramsallaşmasını sağlayan ve böylece insanların kendini ifade etmesini sağlayan en önemli araç olan dilin gelişmesine katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Terminolojinin uzun yıllar boyunca oluşturduğu kelime dağarcığı, gerektiğinde insanların yaptığı araştırmalarda başvurabileceği ve kendisinden yararlanabileceği bir kaynak olmasını da sağlamaktadır.

 

 

 

Bir Cevap Yazın