Batıl inanç nedir?

İskandinav mitolojisinde 12 adet tanrı vardır. Buna 13. Tanrı eklenince felaketler ve ölümün geldiğine inanılmış, neticesinde de 13 sayısı uğursuz kabul edilmiştir. İlk çağlardan bu yana insanlar, yaşadıkları kötü olayları ve korkularını doğaüstü olaylarla birleştirerek, batıl dediğimiz bazı inanç tarzlarını oluşturmuşlardır. Tesadüfen gerçekleşen bazı olumsuz olaylar ile de, batıl inançlar kültürlere yerleşerek yayılmıştır.

Batıl inançlar, her dönemde insanlara bir şeyler anlatmak ve öğretmek içinde kullanılmıştır. Örneğin, geceleri tırnak kesmek uğursuzluktur söylemi; eskiden elektrik olmayan ve mum ışığında kesilen tırnakların, farkında olmadan derin kesilmesi ile çekilen acının engellenmesi amaçlı söylenmiştir. Ortaçağ döneminde, krallıklar savaş ilan ettiklerinde birbirlerine bıçaklar yollarlarmış, bu gün elden ele bıçak almama batıl inancı bundan doğmuştur. Bazı batıl inançlarsa, korkutarak bir şeyleri insanlara öğretmektir. Mesela, gece mezarlıktan geçerken dua et yoksa çarpılırsın derler. Buradaki söylenmek istenilen şey, mezarlığa saygı duymamız ve dua etmek gerekliliğidir. Dini inancın korkutucu bir etkisi varmış gibi gösterilmesi nedeniyle, hemen hemen hepimiz buna riayet etmeye hayatımız boyunca dikkat etmişizdir. Batıl inançlar sebebiyle, tutucu ve değişime kapalı bir toplum haline gelinmiştir. Dünya toplumlarına dikkat edersek, batıl inançlarına bağlı olan toplumlar tutucu ve gelişime kapalı insanlardır. Tüm dünya tarihinde kabul edilen bazı batıl inançlarsa;

Evin yakınında baykuş öterse o evden bir ölü çıkar, 2 ayaklı merdivenin altından geçilmez, eve siyah kedi alınmaz evin bereketi kaçar, elden ele bıçak alınmaz, suya taş atmak kötü şans getirir, kulağınız yanıyorsa biri sizin hakkınızda kötü konuşuyordur, sol eliniz kaşınırsa para çıkar, sağ eliniz kaşınırsa para gelir, iyi bir olaydan bahsediliyorsa tahtaya 3 kez vur, tırnaklar kesildikten sonra gömülmelidir, sürekli ağlanan eve ölüm gelir, gece ölen kişinin üstüne bıçak konulur ve hastalanan hayvanları ateşten geçirmek sağlıklarını geri verir gibi sayılabilir.

 

Bir Cevap Yazın