Tarsus nerededir? Nasıl bir yerdir?

Akdeniz Bölgesi`nin Adana bölümünde yer alır.Ülkemizin en büyük yerleşme birimlerinden biri olan Tarsus kenti, İçel iline bağlı,aynı adlı ilçenin merkezidir.Kent nüfusu yaklaşk olarak 250 bindir.
bb

Kuzeyde Toroslar`a bağlı Bolkar Dağları`na, güneyde Seyhan Irmağı ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan ilçe topraklarının büyük bölümü dağlık alanlar ve yüksek yaylalardan oluşur.Akdeniz kıyısı yakınındaki güney kesimde ise alçak düzlükler yer alır.Çukurova`nın batı bölümünü olşturan bu düzlükler Tarsus Ovası adıyla anılır.İçel ilinin en verimli tarım alanı olan bu ova, Seyhan Irmağı ile Tarsus Çayı`nın taşıdığı alüvyonların yığılmasıyla ortaya çıkmış geniş düzlüktür. Yörede Berdan Çayı olarak da adlandırılan ve yaklaşık 140 km uzunluğunda olan Tarsus Çayı kaynaklarını Orta Toroslar`dan alır.Bu akarsu zaman zaman su taşkınlıklarına yol açarak çevreaine zarar verir.Tarsus Ovası`da yer alan tarım alanlarıyla yerleşme yerlerinin taşkından korunması için akarsu çevresinde yapılmış olan setler vardır.Tarsus Ovası`nın sulanması, akarsu çevresinde kanallarla sağlanır.

Tarsus Çayı`nın kollarından Kadıncık Deresi`nin üzerinde kurulmuş iki hidroelektrik santral vardır.Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan Berdan Barajı`nın ardında oluşan yapay gölden, Tarsus kentinin içme ve kullanma suyu gereksinmesinin karşılanması için yararlanılır.Tarsus kenti yakınında bir çağlayan oluşturan bu akarsu, üzerinde Türkiye`nin ilk hidroelektrik santralının kurulmasıyla da ünlüdür. Bir su değirmeninde kurulmuş olan bu küçük santral 1902` de hizmete girdiğinde yalnızca Tarsus sokaklarının aydınlatılmasını sağlıyordu. Kıyı kesiminde doğal kumsallar ve Dipsizgöl adlı bir lagün (denizkulağı) bulunan ilçe topraklarının yüksek kesimlerindeki yaylalar,sayfiye yeri olarak Tarsuslular açısından büyük önem taşır.Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan Tarsus`ta yazlar çok sıcak geçer.Yazın sıcaktan bunalan Tarsuslular için yaylaya çıkmaları yaşam biçimlerinin gelenekselleşmiş bir yanıdır.Eskiden beri Tarsuslular`ın çıktığı ve geçmişte Tarsus ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan gelişmiş bir kasabadır.

Tarsus doğal bitki örtüsü açısından son derece zengindir. Alçaklarda görülen makiler yüksek kesimlerde yerini iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelen ormanlara bırakır. Eskiden Tarsus ovasının alçak kesimleri bataklıklarla kaplı bulunuyordu. Bu kesime oldukça etkili bataklık kurutma yöntemlerinden biri uygulanarak okaliptus ağaçları dikilmiş ve neticede 10 kilometrekarelik bir okaliptus ormanı oluşturulmuştur. Eskiden Karabucak bataklığı olarak isimlendirilmiş olan bu alanda bugün Tarsuslulara eğlenme ve dinlenme imkanı sunan Karabucak orman içi dinlenme yeri bulunmaktadır. Burada birde turaç üretme istasyonu kurulmuştur.

Tarsus’ta yaşayanlar daha çok tarım, tarıma dayalı ticaret ve sanayi ile meşgul olurlar. Yetiştirilmekte olan başlıca bitkisel ürünler, buğday, pamuk, turunçgiller, üzüm, arpa ve soya fasulyesidir. En önde gelen sanayi kuruluşları ise hazır giyim, dokuma, kimyasal ürün, gıda, tarım makineleri üreten fabrikalardır.

Ulaşım açısından önemli bir noktada olan Tarsus son derece gelişmiş yollara sahip bulunmaktadır. Bunlardan başlıcalar, Adana-Ankara, Adana-Mersin demiryolları, Pozantı-Tarsus otoyoludur.
Tarsus’ta yapılan kazılarda elde edilen kalıntılar bu yörenin günümüzden 10 bin yıl evvel bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Burası M.Ö 17. asırda Hititler’e bağlı bulunuyormuş.Kaynaklarda şehrin adının Tarşa olduğu görülmektedir. M.Ö 8. asırda Asurluların egemenliği altına girmiştir. M.Ö 7. asırda kurulan Kilikya Krallığı bu bölgeye hakim olmuştur. Merkez Tarsos’muş. İlkçağda Kydnos olarak isimlendirilmiş olan Tarsus bir liman kentiydi. Müslümanlığın yayılma döneminde Arapların eline geçmiştir. 11. Yüzyılda Selçukluların ve daha sonra Haçlıların egemenliği altına girmiştir. 12. Asırda Ermeniler tarafından idare edilen şehit 1516 yılında Osmanlı egemenliği altında bulunuyordu. 1933 yılında İçel’in sınırları içine alınmıştır.

Bir Cevap Yazın