Tarımsal desteklemeler nedir?

Tarımsal desteklemeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.
1- Alan Bazlı Tarımsal Destekler
2- Doğrudan Gelir Desteği
3- Mazot Desteği
4- Gübre Desteği
5- Destekleme Primleri
6- Hayvancılık Destekleri
7- Kırsal Kalkınma Destekleri
8- Tarım Sigortası Destekleri
9- Telafi Edici Ödemeler
10- Kuraklık Desteği
11- Tarım Reformu Uygulama Projesi
12- Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
indir (1)

Alan Bazlı Tarımsal Destekler

1- Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
2- Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği
3- Alternatif Ürün Desteği
4- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme

Doğrudan Gelir Desteği
Devlet tarafından belirlenen, mevcut arazi büyüklüğü, ürün türü gibi çeşitli ölçütlere uygun bir şekilde üretim miktarından bağımsız olarak çiftçilere yapılan gelir ödemesi sistemi.
Doğrudan gelir ödemeleri için bazı ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Hedef grupların ve bölgenin belirlenmesi , hedef değişkenlerin tespiti,Programın uygulanma süresinin belirlenmesi, Programdan faydalanacakların uyması gereken kuralların belirlenmesi, gerekir.

Mazot Desteği
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarına bağlı olarak çiftçilere her yıl mazot desteği verilmektedir. Verilecek miktar her yıl yeniden belirlenmektedir.

Gübre Desteği
Bu destek türü de tıpkı mazot desteği ile aynı şartları taşımaktadır.

Destekleme Primleri

Örneğin bir ağaç başına verilecek parasal değerdir. Hangi ürüne hangi şartlarda ne kadar prim verileceğini ifade eder. Son dönemde özellikle ceviz konusunda destekleme primi ilgi görmektedir. Tabi bu durum bölgelere göre farklılık göstermektedir. Yine arı kovanı başına verilen primlerde bu kapsama girmektedir.

Hayvancılık Destekleri
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır, etçi ırklar anaç sığır, anaç manda, Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave, suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı, döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave, Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave, koyun-keçi, tiftik keçisi, manda, koyun-keçi sütü, 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer, alabalık, çipura-levrek, yonca (kuru), korunga, tek yıllıklar, silajlık tek yıllıklar, silajlık mısır (sulu), silajlık mısır (kuru), yapay çayır-mera, aşı destekleri, hayvancılık desteği olarak sayabilmeğimiz desteklerden bazılarıdır. Yine bu destek kapsamında her yıl yeni politikalar belirlenmektedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri
Gelir ve sosyal standartları geliştirmek, altyapıyı iyileştirmek, tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,gıda güvenliğini güçlendirmek, tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,alternatif gelir kaynakları yaratmak,mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,girişimcilik kapasitesi yaratmak, uluslararası kaynakların (özellikle AB) kullanımı için kapasite oluşturmak hedeflenmiştir.
Tarım Sigortası Destekleri
Bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları sigortası, su ürünleri sigortası bu kapsamda bulunan tarımsal sigortalardır.
Telafi Edici Ödemeler

Fındık ve tütün gibi bazı ürünler için çiftçilerimize telafi edici ödemeler yapılmaktadır.
Kuraklık Desteği
Kuraklık yaşanan illerde devlet tarımsal kredilerin ödemelerini erteleme ya da destekleme primi ödeyerek kuraklık desteği sunmaktadır.

Tarım Reformu Uygulama Projesi

Bu proje ile AB’ye uyum çerçevesinde hareket edilmektedir.

Bir Cevap Yazın