Tarımda verimliliği arttıran faktörler nelerdir?

Türkiye, coğrafi konumu itibari ile üç tip iklime sahip bir ülkedir. İklim tipinin bu denli çeşitliliği beraberinde bitki örtüsünde de çeşitliliğe sebep olur. Bu doğal döngü içerisinde, bölgeden bölgeye yetiştirilen tarım ürünleri ve bunların yetiştiriliş tarzı, ihtiyaçları ve üretim aşamaları farklılık gösterir.

tarim

1. Sulama

Türkiye büyük ölçüde kurak, yarı kurak iklim kuşağındadır. Bu nedenledir ki sulama Türk tarımının en büyük sorunudur. Sulama sorunu çözüldüğünde;

 • Nadas alanları azalır ve daha geniş tarım alanları ekilir.
 • Üretimde iklim koşullarına bağlılık ve dalgalanmalar en aza iner.
 • Ürün çeşitliliği artar.
 • İlaç ve gübre kullanımı yaygınlaşır.
 • Tarımsal verim artar.
 • Tarım ürünlerinde dışa bağımlılık azalır.
 • Daha geniş alanların ekilmesi ve verim alanlarının artması halinde tarımda makineleşme yaygınlaşır.
 • Tarıma dayalı sanayi kuruluşları gelişir ve yaygınlaşır.
 • Kırdan kente göç azalır.

2. Gübreleme ve İlaç Kullanımı

Toprağın ve ürünün cinsine göre yeterli miktarda yapılan gübrelemeler bazı ürünlerde %100’e varan verim artışı sağlayabilmektedir.

3. Tohum Islahı

Farklı iklim bölgelerinde yetiştirilen aynı tür tarım ürünlerinin melezleştirilmesi ya da birtakım genetik müdaheleler ile kalitenin arttırılmasıdır.

4. Toprak Analizi

Tarım topraklarının gelişmiş ortamlarda analiz edilerek mineral yapısının belirlenmesidir.

5. Makineleşme

Türkiye’de yer şekillerinin uygun olmaması ve sermaye eksikliği nedeniyle makineleşme her bölgede istenildiği ölçüde yaygınlaşamamıştır. Makineleşme ile;

 • Zamandan tasarruf edilir ve sıcaklık koşulları uygun olan yerlerde yıl içinde birden fazla ürün alınabilir.
 • İşçi maliyetlerini azaltır.
 • Tohum, gübre ve ilaçların tarım alanlarına dengeli dağılmasını sağlayarak en yüksek verimin elde edilmesine katkıda bulunur.
 • Ürün kayıplarını olabildiğince en aza indirerek daha karlı üretim yapılmasını sağlar.

Pazarlama

Ulaşım ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi, üreticiyi daha ticari ve bilimsel yöntemler uygulayarak üretim yapmaya teşvik etmektedir. Bununla beraber de tarımsal üretim ve verimin artması sağlanır.

 

Bir Cevap Yazın