Stresin sebepleri ve etkileri nelerdir?

Hayat o kadar dolu dolu geçmeye başladı ki insanlar kendilerine ayıracak vakit bulamamaya başladılar. Ekonomik anlamda geçim derdine düşen insanlar sürekli ağır duygusal travmalar yaşamaya başladılar. Son zamanlarda gerek gençlerde olsun gerekse orta yaş grubunda olsun sürekli stres ve depresyon sözcüklerini duymaktayız.3D Character with head in hands, sitting on the word Stress

Stres toplum içerisinde sürekli olarak kullandığımız sözcüklerden bir tanesidir. Genel olarak gerginlik anlamına gelmektedir. Fizik alanında bir teknik terimden günlük yaşamdan aktarılmıştır. İlk olarak binaların gerginliği ya da dayanma kapasitesi olarak arif edilmiştir. Sonrasında psikoloji bilim dalına bu şekilde aktarılmıştır. Organizmanın bazı iç ve dış etkenler sebebi ile değişikliklere ya da zor durumlara karşı geliştirmiş olduğu tepkiler ya da uyum süreci olarak tanımlamak mümkün. Bazı bilim adamlarınca stres inanı ayakta tutan bir olgudur.

Stres deyince biraz akla bazı kesimlerce inanç zayıflığı gelmektedir. Bu inanç zayıflığı üzüntü, stres, sevgisizlik, mutsuzluk, panik ve sıkıntı içinde insanı sokar. Bu nedenle insanlar sürekli olarak psikolojik hastalıklara yakalanır, bedenen hızlı bir şekilde yıpranırlar, daha erken sürede yaşlanıp çökerler.

Bir bireyin bir uyarıcı veya tetikleyicinin karşısında uyarılma halinde var olan stresi artış gösterir. İnsanların stres seviyesindeki artış aslında performansını ve sağlığını oldukça olumlu yönde etkiler. Kontrol edilebilir seviyedeki stres insanların dikkatini daha çok arttırır ve fiziksel performansını herhangi bir tehdit karşısında hazırlıklı hale getirir.

İnsanlarda stres yaratan bazı durumlar şunlardır:

1. Hastalık korkusu psikolojik dengenin bozulmasında etkendir.
2. Bazı hava koşulları hassas insanlarda strese sebep olur..
3. Çalışma ortamının yada evin özellikleri insanın ruh sağlığını da etkiler.
4. Doğal afetler, insanın yaşama düzeni üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Bu da strese sebep olur.
5. Duyarlı insanlar için çevre kirliliği, hava, su, gürültü gibi nedenler büyük stres sebebidir.
6. Hiç durmadan değişen hayat koşulları, strese sebep olur.
7.Kişi işini severek, benimseyerek yapmıyorsa, olumsuz duygular içerisine girer.
8- Bazı olaylara verilen anlamlar, yapılan yorumlar kişi üzerinde oldukça büyük stres yaratır.
9- İnsanların bazı dönemleri doğal olarak strese sebep olur. Ergenlik dönemi, orta yaş dönemi ve yaşlılık dönemleri farklı sebeplerle kişi üzerinde olumsuz etkiler yaratır.,
10- İşsizlik, işten ayrılma, boşanma, taşınma, aileden birinin hastalığı veya ölümü, göç yine stres sebebidir.
Stresinin insan üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileri vardır.

Stresin kısa dönemde şu etkilerde bulunur: kan basıncında artış, Kalp atış sayısında artış, endişe karamsarlık, dikkati toplayamama. kızgınlık, unutkanlık,

Stresin uzun dönem etkileri: Kişilik değişikliği, ruhsal hastalıklar, kronik hastalıklar (baş ağrısı, kalp hastalığı,), fobiler düşünce ve hafıza kusurları, depresyon, uyku bozukluklarıdır.

Bir Cevap Yazın