Soykırım nedir?

Ne yazık ki insanlık tarihi boyunca birçok defa yaşanan ve yakın geçmişte dahi örneklerine rastlanılan soykırım, Birleşmiş Milletler(BM) tarafından hukuksal olarak tanımlanmış bir kavramdır. Soykırım; dini görüş, siyasi tutum, sosyal statü veya ırk nedeniyle toplum genelinden ayrılan bir grubun diğer herhangi bir özelliğine bakılmadan düzenli bir biçimde yok edilmesidir. Tamamen yok edici gücün çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen soykırım çalışmaları ile azınlık olan gruptan önemli sayıda insan planlı bir şekilde öldürülür. Farklı dinlere veya etnik kökenlere sahip olan azınlıklar tarih sahnesinde birçok defa soykırıma maruz kalmıştır.

1948 yılında imzalanan “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Cezalandırılması ve Engellenmesi Sözleşmesi” ile soykırım insanlık adına işlenmiş evrensel bir suç olarak tanımlanmıştır. BM tarafından alınan kararlar doğrultusunda soykırım; Irksal, etnik, ulusal ya da dinsel bir topluluğa mensup olan kişilerin “tamamını” ya da bir bölümü yok etmek için yapılan faaliyetler bütünüdür. Soykırım kavramını tanımlayan BM, azınlık olan grubun yok edilmesi için yapılan tüm çalışmaları soykırım çerçevesinde değerlendirdiği gibi insanlara fiziki ya da zihinsel hasar verilmesini de bu kapsama dahil eder.

1948 yılında BM üyeleri tarafından alınan ortak karar ile imzalanan BM Soykırım Suçunun Cezalandırılması ve Engellenmesi Sözleşmesi soykırım tanımı içinde birçok farklı baskı türünü de ele alır. Bir grubun tamamının ya da bir bölümünün yok edilmesine yönelik faaliyetler, bu grubu oluşturan bireylere verilen fiziksel ve zihinsel hasarlar dışında ilgili grup içindeki doğumların engellenmesini de soykırım olarak nitelendirilmektedir. Irksal, etnik veya dinsel grupları oluşturan bireylerin çocuk sahibi olmasının engellenmesi grubun ani olarak değil, uzun sürede yavaş yavaş yok edilmesidir. Soykırım olarak tanımlanan hareketlere ilgili gruptaki çocukların zorla ailelerinden koparılması ve farklı ortamlarda yetiştirilmesi de dahildir. Bu şekilde ailesini tanımadan yetişen çocuğun ilgili grubun mensubu olma ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.

Soykırım günümüzde genel olarak bir azınlığın tamamen yok edilmesi olarak algılansa da, aslında oldukça birçok “insanlık dışı” uygulamayla da soykırım yapılabilmektedir. BM tarafından alınan kararlar doğrultusunda bir toplum içinde bulunan herhangi bir grubun yaşam şartlarının kasıtlı olarak bozulması ve bu bozulma sonucunda grubun bir bölümünün fiziksel yıkıma uğratılması dahi “soykırım” olarak nitelendirilmiştir. Doğumların engellenmesi, çocukların ailelerinden zorla alınarak farklı ortamlarda yetiştirilmesi, fiziksel ve zihinsel işkence, toplu katliam gibi tüm insanlık dışı hareketler dışında bazı çevrelerin farklı soykırım tanımları da bulunmaktadır. 1951 yılında 80 Birleşmiş Milletler üyesi ortaklaşa karar alarak, soykırım faillerinin dünya genelinde yakalanarak cezalandırılmasına yönelik bir yasa da çıkarmıştır.

 

 

Bir Cevap Yazın