Şizofreni nedir?

sizofreniKişiler arası ilişkilerden uzak ve kopuk bir şekilde; kişinin tamamen kendi dünyasında bazı sanrıların etkisinde davranış ve düşünce bozuklukları içinde kaldığı, genellikle gençlik yıllarında görülmeye başlanan bir tür akıl ve ruh hastalığıdır.

Şizofreni kelimesinin kökeninde Yunanca iki kelime yer alır: “şizo” ve “freni (frenos)”. “Şizo” kelimesi “bölünmüş, ayrılmış” gibi anlamlar taşırken “freni” akıldır.  Burada bölünmüşlük ile kastedilen kişinin kendi dünyasındaki bölünmüşlüğü, düşüncelerindeki ayrılmışlığıdır. Çünkü şizofren kişilikler aynı anda iki farklı gerçekliğe inanırlar. Bir gerçeklik normal bilinen gerçeklik iken diğeri normal insanların algılayamayacağı bir anormal gerçeklik halidir.

Bu hastalığın nedenleri arasında genetik faktörler ve çevresel faktörler sıklıkla anılan seçeneklerdir. Şizofreni genelde belirli bir dönem görülür. Kalıtsal bazı sorunlar yoksa şayet ömür boyu görülme olasılığı %1’lerin altındadır.

Şizofreninin birçok alt türü mevcuttur. Bunlar şu şekildedir:

Paranoid şizofreni: Hastalığı olduğunu kabul etmeyen, belirtileri gizleme eğiliminde olan; din, metafizik, cinsellik gibi alanlardan birine aşırı derecede yoğunlaşma gibi anomalilerin görüldüğü şizofreni türüdür. Aşırı kuşkuculuk gibi düşünce bozuklukları oldukça baskındır. Bu tür genelde yavaş başlar, ağır ilerler ve sıklıkla ileri yaşlarda görülür.

Hebefrenik şizofreni: Tamamen ilkel ve çocuksu davranışlarla hasta kendi özel dünyasına kendini kapatır. Kişilik yıkımı çok fazla kendini belli eder. Hem düşünce hem davranış bozukluğu aynı anda baskındır. Genç yaşlarda akut bir şekilde kendini belli eden bir şizofreni türüdür.

Katatonik şizofreni: Davranış bozukluğunun daha baskın olduğu şizofreni türüdür. Dış çevre ile ilişkisi yok gibi gözükmekle beraber aslında hasta gözlem ve kayıt halindedir. Bu türdeki şizofreni hastaları uzun süre aynı duruş şeklinde kalabilmektedirler. Aniden, genç yaşlarda görülmeye başlanması hali daha yaygındır.

Rezidüel şizofreni ve ayrışmamış şizofreni gibi iki tür daha belirlenmiştir ki, bunlardan ilki diğer üç türe de benzerlik göstermeyen farklı tipteki şizofrenilere işaret ederken; diğeri bu üç türün özelliklerini de gösteren herhangi birine ayrıştırılamayan şizofreniler için kullanılan tabirdir.

Bir Cevap Yazın